Nyheder

11. marts 2008

STORE MULIGHEDER FOR DANSK OFFSHORE-INDUSTRI I VESTAFRIKA

Danske virksomheder har gode muligheder for at deltage i det voksende olieeventyr i Vestafrika. Det er budskabet fra en konference på Offshore Center Danmark, der finder sted i dag. Men succes’en afhænger af, om de danske virksomheder kender betingelserne for at gøre forretning i udviklingslandene.

Offshore Center Danmark og IFU afholder i dag en konference i Esbjerg om olie- og gassektoren i Nigeria. De tilmeldte virksomheder vil på konferencen få præsenteret mulighederne for at gøre forretning i Nigeria, der er et af de hurtigt voksende afrikanske olielande.

De største oliefund sker i øjeblikket i Vestafrika
”I øjeblikket er den afrikanske vestkyst det område i verden, hvor nogle af de største nye oliefund bliver gjort,” fortæller direktør Peter Blach fra Offshore Center Danmark. ”Mange andre olieproducerende områder er gennemsøgt for oliereserver, men ud for den vestafrikanske kyst er der fortsat mulighed for at bore i nye områder, og indtil videre har det resulteret i mange nye fund.”

Danske virksomheder har den nødvendige viden
Den voksende olieindustri i Vestafrika åbner mange muligheder for danske virksomheder. ”Der er bl.a. behov for specialiserede underleverandører inden for en række nicheområder, hvor Danmark har store styrkepositioner,” fortæller Kasper Svarrer, Investment Manager fra IFU, der har stået bag en omfattende analyse af muligheder for danske offshore virksomheder i Nigeria. Det drejer sig bl.a. om underleverandører indenfor sikkerhedsudstyr og træning, fabrikation af dele til olieplatforme, forebyggende vedligeholdelse af vitale dele, elektronisk udstyr, hydraulik og pumper samt design og engineering.

”Danske virksomheder med speciale indenfor disse områder og også i andre dele af offshore industrien har gode forretningsmuligheder på det nigerianske olie- og gasmarked, hvor konkurrencen endnu er meget begrænset,” siger Kasper Svarrer. ”Som analysen peger på, er det dog en betingelse for succes at have kendskab til de særlige forhold, der gør sig gældende i Nigeria. Bl.a. skal danske virksomheder indgå joint ventures med lokale virksomheder, ligesom det er nødvendigt at vide, hvordan man bedst undgår problemer i forhold til fx korruption, der fortsat er meget udbredt i Nigeria.” IFU indgår joint ventures med danske virksomheder og kan i den forbindelse hjælpe med at identificere og screene mulige lokale samarbejdspartnere, og samtidig være et værn mod korruption.

Yderligere oplysninger:
Kasper Svarrer, tlf: 33 63 75 19

Læs rapporten: Opportunities for Danish offshore companies within the Nigerian oil and gas sector

IFU (Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene) har gennem 40 år været sparringpartner for danske virksomheder, der har etableret projektselskaber i verdens fattige lande. Fonden yder rådgivning og deltager finansielt i projektselskaberne på markedsvilkår i form af lån, garantier og aktiekapital.

Formål
Formålet med investeringerne er at stimulere den økonomiske udvikling i verdens fattige lande. IFU går derfor ind i kun ind i et projektselskab, hvis det samtidig vurderes, at investeringen får en blivende positiv effekt for udviklingen. Sammen med de danske partnere arbejder fondene for, at der bliver lagt langtidsholdbare planer for, hvordan virksomhederne kan leve op til både værtslandets lovgivning og internationale standarder for blandt andet miljø og menneskerettigheder. Når de grundlæggende betingelser er opfyldt, skeler fondene ikke til størrelsen af danske selskaber.

Hvor og hvordan opererer IFU
IFU opererer med enkelte undtagelser i lande, der har en gennemsnitlig årlig indkomst pr indbygger under 2.876 US$ om året. Grænsen for Investeringen i et enkelt projektselskab er 50 mio. kroner. Sammenlagt investerer IFU årligt cirka 500 mio. kr. i gennemsnitligt 30 nye projektselskaber.

Verdens oliereserver og -produktion