Nyheder

26. november 2007

STOR STIGNING I DANSKE INVESTERINGER I VIETNAM

IFU, Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene, har netop indgået aftale med endnu en dansk virksomhed, der ønsker at etablere forretning i Vietnam. Fonden forventer, at den øgede aktivitet fortsætter i de kommende år.

IFU indgik i sidste uge en aftale med en dansk virksomhed, der etablerer produktion inden for alternativ energifremstilling i det sydlige Vietnam. Derudover forhandler fonden i øjeblikket med yderligere 3 nye projekter i Vietnam. “Vi forventer at skrive kontrakt med de nye virksomheder inden årets udgang og har dermed investeret i 6 nye vietnamesiske projekter i år. Det er en stor stigning fra de foregående år, hvor vi har været med til at starte 2-3 vietnamesiske projekter årligt,” siger senior investeringsrådgiver Anders Paludan-Müller.

Vietnam er interessant af flere årsager

“De vigtigste årsager til, at Vietnam er blevet så populært blandt danske virksomheder, tilskriver vi først og fremmest fire forhold,” siger Anders Paludan-Müller. “Det er en betydelig økonomisk vækst i landet, lave produktionsomkostninger, en forholdsvis veluddannet og arbejdsom befolkning samt en mentalitet, der har mange lighedspunkter med den danske. Derudover har Vietnam en erhvervsstruktur, der matcher den danske godt med mange små og mellemstore virksomheder”

Lave produktionsomkostninger og Danidas B2B-program tiltrækker virksomheder

Vietnam hører til blandt de lande i den sydøstasiatiske region med de laveste omkostninger og lønninger. “En del af de virksomheder, der for snart mange år siden startede med at outsource deres produktion til fx Polen eller Kina, er nu rykket videre til Vietnam, hvor omkostningerne fortsat er meget lave,” fortæller Anders Paludan-Müller.

En anden fordel for danske virksomheder er muligheden for at starte op i Vietnam med hjælp fra Danidas B2B-program.

Mange brancher er interesseret i Vietnam

“Vi kan ikke pege på en enkelt branche, som særligt er interesseret i at drive forretning i Vietnam,” fortæller Anders Paludan-Müller. “Vi har tværtimod investeret sammen med mange forskellige typer virksomheder inden for så forskellige brancher som fx turisme, trykkeri, agroindustri, møbelproduktion, shipping og rådgivning. Vores oplevelse er, at de alle – udover de lave produktionsomkostninger – er tiltalt af den vietnamesiske arbejdskultur og mentalitet, som på nogle punkter minder om den danske, og dermed gør det lettere og hurtigere for danske erhvervsfolk at komme ind på livet af vietnamesiske samarbejdspartnere end på andre asiatiske erhvervsfolk.”

FAKTA

Danske projekter i Vietnam

IFU har 19 igangværende og afsluttede projekter i Vietnam. Vietnam er dermed et af de lande, som IFU har flest aktiviteter i. Knap 2/3 af IFU’s igangværende projekter i Vietnam er etableret indenfor de sidste 2 år.

IFU tilbyder virksomheder enten at deltage som aktieejer i et projekt i Vietnam eller at yde lån til virksomhedens opstart i landet.

Vietnams økonomiske udvikling

I 1994, da handelsembargoen mod Vietnam blev ophævet, var Vietnam blandt et af verdens 10 fattigste lande. Vietnam er fortsat fattigt, men er inde i en forrygende udvikling. Andelen af befolkningen, som lever under fattigdomsgrænsen, er således mere end halveret fra 58 pct. i 1993 til 17 pct. i 2006. Gennemsnitsindkomst pr. indbygger er 724 USD (2006)

Vietnam i WTO

Vietnam blev optaget i WTO januar 2007. Det har bidraget til en forbedring af investeringsklimaet i landet.

Nye grænser for udenlandske investorer

I september 2007 vedtog Vietnam ‘Decree 139’, der fastslår at udenlandske investorer kan købe op til 100 % af eksisterende vietnamesiske selskaber. Der er dog en række undtagelser, bl.a. børsnoterede og statsejede selskaber. Grænsen har tidligere været på 30 %.

Kontakt

Senior investeringsrådgiver Anders Paludan-Müller, tlf: 33 63 75 22