Nyheder

28. september 2017

SPEEDDATING MED DANSKE VIRKSOMHEDER

IFU’s projektselskab Coexca besøgte i september Danmark og Polen med henblik på at skabe kontakter til mulige leverandører med viden og knowhow omkring svineproduktion- og udstyr.

IFU investerede i maj 2017 12 millioner dollar i den chilenske virksomhed Coexca, som har aktiviteter inden for slagteridrift, kødforædling og svineproduktion. Investeringen blev foretaget med udsigten til en betydelig dansk økonomisk interesse, da Coexca planlægger at udvide produktionen og derfor står over for at skulle finde leverandører af en række produkter inden for såvel svineproduktion som slagteridrift og kødforædling. IFU arrangerede derfor i september et besøgsprogram for Coexca i Danmark og Polen med det formål at besøge danske og polske virksomheder, der arbejder med svineproduktion, slagteridrift eller maskiner og udstyr.

Danske standarder i Polen

Turen gik i første omgang til Przechlewo i Polen, hvor virksomhedsrepræsentanterne fra Coexca besøgte svineproducenten Poldanor S.A. og slagteri- og kødforædlingsvirksomheden Prime Food Sp.z o.o., to selskaber hvor IFU’s søsterfund, Investeringsfonden for Østlandene (IØ), tidligere har være aktionær. På Poldanor kunne de blandt andet se, hvordan man har opgraderet en ældre polsk svinefarm til danske standarder samt skiftet til Danbred genetik for at øge produktionen af smågrise.

Derefter gik turen til Kolding, hvor Coexca blandt andet besøgte SB Foods A/S i Brørup, et slagteri, der har udvidet produktionen af slagtesvin fra 300.000 til 1,7 millioner årligt inden for de eksisterende bygningsmæssige rammer. Besøget i Kolding omfattede desuden et besøg hos virksomheden Frontmatec, som har specialiseret sig inden for maskiner og udstyr til slagterier og kødforædlingsindustrien.

Tilbud fra danske leverandører med hjem

Afslutningsvis besøgte Coexca IFU’s hovedkontor i København, hvor seks danske virksomheder, der er specialiserede inden for eksempelvis gyllehåndtering, biogas, fodermøller og ventilation var inviteret til at fortælle om deres produkter.

Møderne i Danmark og Polen har allerede kastet konkrete tilbud fra de danske virksomheder af sig, som vil blive diskuteret af Coexca’s ledelse tilbage i Chile.

– Besøget fra Coexca viser, at IFU kan meget mere end at komme med risikovillig kapital. Gennem vores netværk kan vi fungere som koblingsstation mellem de virksomheder, der har et behov, og de virksomheder, der kan løse det. Det er også én af grundene til, at Coexca valgte IFU som partner, da de ikke kun ønskede en finansiel partner, men også én, der kan bibringe yderligere additionalitet til deres virksomhed siger Max Kruse, Vice President for Agribusiness i IFU.