Nyheder

5. november 2015

SILVERLAND SATSER PÅ SMÅBØNDER I TANZANIA

Den britiskbaserede investeringsfond, SilverStreet Capital, har købt en række eksisterende landbrug i Iringa-regionen i Tanzania med det formål at omdanne dem til en kommerciel forretning, der samtidig har en positiv indvirkning på lokalsamfundet.

Iringa er en by med lidt over 100.000 indbyggere, der ligger omkring 500 km sydvest for Dar es Salaam. Ligesom i størstedelen af landdistrikterne i Tanzania, er mange mennesker i Iringa afhængige af indkomster fra små landbrug, hvor de opdrætter kyllinger samt dyrker majs og andre afgrøder.

Den britiskbaserede investeringsfond, SilverStreet Capital, har gennem sin Silverlands fond opkøbt en række eksisterende landbrug i Iringa-området med det formål at samle dem til en bæredygtig forretning, hvor der både skabes afkast til investorerne og fordele for de lokale småbønder.

– Værdikæden for fjerkræ er meget underudviklet i Tanzania, og hovedårsagen til dette er manglen på sojabønner, der er den vigtigste ingrediens i foderet. Ved at løse dette problem styrker vi hele værdikæden for fjerkræ, hvilket vil have en betydelig positiv udviklingseffekt for Tanzanias småbønder og deres familier, siger Luke Edwards, direktør i Silverland.

Sojabønner – en ny afgrøde i Tanzania

I Tanzania har der ikke tidligere været dyrket soja, men det har Silverlands nu ændret på. Som de første har Silverland introduceret soja som afgrøde og etableret et forarbejdningsanlæg med tilhørende foder-mølle, der kan producere kvalitetsfoder til opdræt af kyllinger.

Forretningsideen er at etablere en såkaldt ’hub-out-grower model’, hvor Silverlands køber råvarer fra de lokale farmere, omdanner dem til kvalitetsfoder for derefter at sælge det til småbønder og større detailhandlere. Derudover bygger modellen på, at Silverlands sælger daggamle kyllinger til videre opdræt hos de lokale, der ved brug af det nye foder kan øge deres indtjening.

Silverlands har oplevet en stigende efterspørgsel på det nye kvalitetsfoder. De har derfor installeret en ny foder-mølle, der vil kunne øge kapaciteten markant. Produktionen forudsætter imidlertid, at Silverlands ikke blot kan opkøbe majs af de lokale småbønder, som hidtil har været tilfældet, men også soja, og det er der flere fordele ved.

For det første kan Silverlands få dækket deres behov for soja, for det andet er soja en glimrende rotationsplante, fordi den bidrager til at optimere jordens kvælstofbalance og for det tredje er prisen på soja omkring det dobbelte af majs, hvilket øger småbøndernes indtægt.

– Vi har brug for soja til fremstillingen af dyrefoder, og vi er ved at indføre det som en afgrøde, der dyrkes på mindre landbrug, fordi det også forbedrer jordens frugtbarhed, giver højere priser og øger overskuddet til småbønderne, siger Rob Nethersole, leder af Silverlands i Tanzania.

Bedre kyllinger giver højere afkast

Foruden produktion af kvalitetsfoder opdrætter Silverlands også kyllinger. Det gælder både æglægger- og daggamle slagtekyllinger, hvor sidstnævnte sælges videre til de lokale småbønder, der kan fede dem op til videresalg eller slagtning.

For at øge kapaciteten, sikre en høj dyrevelfærd samt minimere sygdomsrisici har Silverlands investeret i etableringen af nye moderne fjerkræsstalde. Til dato er der bygget seks fjerkræsstalde, men målet er 14 stalde, der hver kan indeholde 10.000 kyllinger samt et rugeri med en kapacitet på 150.000 kyllinger om ugen.

For at få fuld effekt af det nye kvalitetsfoder, arbejdes der på at indføre ny genetik ved at benytte andre arter af kyllinger end dem, der traditionelt benyttes i Tanzania

– Arbejdet med at forbedre kyllingernes genetik kombineret med vores kvalitetsfoder betyder, at en kylling vil være modningsklar i løbet af 35 dage i stedet for 42-50 dage. Dermed sparer småbønderne omkostningerne ved over en uges ekstra foder og fortjenesten øges, siger Stewart Bradnick, der er ansvarlig for fjerkræ på Silverlands farme.

Gratis undervisning af lokale småbønder

En integreret del af Silverlands hub-out-grower model er også at tilbyde de lokale småbønder træningsforløb i bl.a. hygiejne, hvordan de bruger Silverlands kvalitetsfoder mest effektivt og hvordan de bedst kan håndtere og opdrætte fjerkræ. Kurserne, der er gratis, foregår på et nyetableret træningscenter og har det dobbelte formål at give småbønderne de bedste forudsætninger for lokalt kyllingeopdræt og samtidig understøtte et marked for Silverlands foder og fjerkræ.

– Hvis småbønderne ikke får en succesfuld forretning, når de køber vores foder og slagtekyllinger, så har vi ikke en bæredygtig virksomhed. Den rette træning er derfor afgørende for småbøndernes indtjening, hvilket selvfølgelig også samtidig gavner Silverlands forretning, siger Stewart Bradnick.

Samarbejder med NGO’er skal sikre fair priser

Silverlands har kontaktet en række NGO’er og landmandsforeninger i det sydlige Tanzania for at etablere forbindelser til de lokale småbønder, give dem adgang til træningsprogrammerne og tilbyde fair priser for deres produkter på et marked, hvor mellemhandlere ofte tager et gebyr på op til 50 procent. En af de organisationer, som Silverlands arbejder med, er One Acre Fund, som er fokuseret på at forbedre situationen for landbrugssektoren i hele Afrika. De er i kontakt med omkring 10.000 småbønder i Iringa- området.

– Et af vores mål er at hjælpe landmændene med at få en fair pris for deres produkter, og vi ser Silverlands som en potentiel god og pålidelig partner, der har mulighed for at købe store mængder afgrøder fra de lokale småbønder, siger David Hylden, der arbejder for One Acre Fund i Iringa.