Nyheder

19. marts 2024

SCANDINAVIAN FARMS INDGIVER KONKURSBEGÆRING

Scandinavian Farms Pig Industries Ltd. har i en årrække etableret og drevet en række svine- og avlsfarme i Kina. Produktionen har imidlertid været negativt påvirket af vanskelige markedsvilkår, covid-19 og sygdomsudbrud i besætningen. Derfor har selskabet indgivet konkursbegæring i Kina.

I 2012 etablerede en række danske landbrugsinvestorer i samarbejde med Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) og Danish Agribusiness Fund (DAF) Scandinavian Farms Pig Industries. Formålet var at afsøge det kinesiske marked for svinekød, der er verdens største.

Forretningsideen var, at selskabet gennem anvendelse af dansk teknologi, genetik og ledelse skulle skabe en effektiv produktion med høj dyrevelfærd og god kødkvalitet. Det lykkedes for Scandinavian Farms at være blandt de meste effektive og miljøbevidste svineproducenter i Kina.

Produktionen har i flere år været påvirket negativt af vanskelige markedsforhold, hvor priserne på foder er steget, mens prisen på svinekød er faldet, hvilket har forringet bytteforholdet markant.  Covid-19 pandemien og udbrud af afrikansk svinepest i besætningen har yderligere forringet forretningsvilkårene.

Det har betydet, at det på trods af stor vedholdenhed blandt aktionærerne, der flere gange har tilført ekstra kapital, ikke har været muligt at sikre en rentabel drift.

Aktionærerne har til det sidste arbejdet på en rekonstruktion og salg af selskabet. Det har imidlertid ikke kunnet gennemføres, og derfor har aktionærerne valgt at indgive en konkursbegæring i Kina.

Af hensyn til dyrevelfærden besluttede selskabet i begyndelsen af 2024 at afvikle besætningen, og driften er således ophørt.

Scandinavian Farms Pig Industries har indgivet konkursbegæring for alle sine selskaber i Kina.

Selskabet og aktionærerne har ikke yderligere kommentarer.