Nyheder

17. april 2008

SAMLET OVERSKUD PÅ 660 MILLIONER KRONER I IFU OG IØ I 2007

Danmarks Internationale Investeringsfonde, IFU og IØ, har igen i år opnået nogle usædvanligt gode resultater, hvilketsamlet giver en positiv bundlinje på 659,8 mio. kroner. Resultaterne er en direkte konsekvens af, at langt størstedelen af fondenes kommercielle partnerskaber med danske virksomheder i ulande og i Østeuropa er en stor succes.

Fondene investerede i 2007 tilsammen 633 mio. kroner i 63 selskaber, hvoraf 42 er nye projekter. De nye investeringer ventes at skabe tilsammen mere end 3.000 nye arbejdspladser. Fondene skønnes dermed i alt at have medvirket til etableringen af ca. 170.000 arbejdsplader i næsten 100 lande over hele verden.

CSR
Begge fonde bruger mange ressourcer på at sikre, at projektselskaberne i porteføljen er på forkant med de højeste internationale standarder inden for virksomhedernes samfundsmæssige ansvar, Corporate Social Responsibility (CSR). Fondenes projektselskaber bruger CSR-politikken som et aktivt arbejdsredskab, både når der bliver lagt planer for den daglige drift og til de mere langsigtede strategier. Det betyder, at fondenes selskaber er på forkant med udviklingen inden for vigtige områder som miljø, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og anti-korruption.

Fortsat fokus på Afrika
IFU har i år opretholdt sit høje investeringsniveau i Afrika. IFU sigter på yderligere at udvide sine aktiviteter i Afrika, hvis en ønsket ændring af IFUs lovgrundlag gør det muligt også at investere i projekter uden dansk partner. Det kunne være mikrolånprojekter, eller investeringer med særlig dansk interesse. For yderligere at styrke mulighederne for at etablere nye danske investeringer i Afrika åbnede IFU i 2007 nyt regionskontor i Nairobi. I maj 2008 planlægger IFU herudover at åbne et reorganiseret regionskontor i Sydafrika.

Kapitaludlodninger til staten
IFU og IØ drives på et kommercielt grundlag, og begge fonde er selvfinansierende.

IØ betalte 500 mio. kr. til staten i 2007, og det er besluttet, at IØ skal betale yderligere 600 mio. til staten i 2008. De store udlodninger skal ses i lyset af en meget positiv udvikling i IØ’s likviditet i de senere år, især som følge af den fortsatte afvikling af IØ’s engagement i EU-accessionslandene. Samlet vil IØ dermed ved udgangen af 2008 have tilbagebetalt 2.050 mio. kr. til staten eller ca. 150 mio. kr. mere end oprindelig tilført.

For IFU er det besluttet at udlodde 200 mio. kr. til staten i 2008. IFU vil dermed have tilbagebetalt næsten det samme som er indskudt siden IFU’s oprettelse. For IFU gælder, som for IØ, at udlodningen er gjort mulig af en meget positiv likviditetsudvikling, især som følge af en række større aktiesalg.

Du kan finde IFU og IØ’s Annual Reports 2007 under Publikationer.