Nyheder

30. april 2009

REKORDÅR FOR INVESTERINGER I AFRIKA

I 2008 investerede Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU) lidt over 175 mio. kr. i 17 selskaber i Afrika. Det er det højeste investeringsniveau, IFU nogensinde har gennemført på et enkelt år i Afrika – både målt i kroner og i antal investeringer.

– Vi har i de senere år øget vores fokus på Afrika, og det er meget tilfredsstillende, at vi i 2008 nåede et niveau, hvor investeringer i Afrika udgør omkring 40 procent af vores samlede investeringer, siger administrerende direktør Finn Jønck.

– Vores erfaringer viser, at der er fornuftige muligheder for, at danske virksomheder kan foretage lønsomme investeringer i Afrika. De muligheder vil vi fortsat fokusere på i 2009, og det sker blandt andet ved åbningen af et nyt regionalkontor i Ghana, siger Finn Jønck.

Investeringer fortsatte på et højt niveau i 2008

I 2008 investerede IFU samlet 451 mio. kr. i 57 selskaber i udviklingslandene. Godt 320 mio. kr. blev investeret i 36 nye selskaber, mens investeringer i selskaber, hvor IFU allerede var engageret, beløb sig til knap 130 mio. kr. IFU’s finansielle resultat for 2008 blev et overskud på 106 mio. kr.

– Set i lyset af den finansielle og økonomiske krise har IFU indtil videre klaret sig fornuftigt. Vores investeringer i 2008 var på niveau med 2007, og vores finansielle resultat viser fortsat et overskud, der dog er noget mindre end i 2007, siger Finn Jønck.

– Krisen rammer også udviklingslandene, og selv om de økonomiske prognoser viser, at der fortsat er udsigt til vækst i de fleste udviklingslande, så er det alligevel vores forventning, at vi har et vanskeligt år forude, hvor der vil være et negativt pres på vores finansielle resultat.

IFU gennemfører investeringer sammen med danske virksomheder, og de totale investeringer er derfor væsentlig højere end det, som IFU investerer. I 2008 var de totale forventede investeringer i nye selskaber således på næsten 5,8 mia. kr. og den forventede direkte beskæftigelse på godt 4.000 nye job.

– Vi har dermed også i 2008 ydet et pænt bidrag til at fremme den økonomiske og sociale udvikling i de lande, vi investerer i. Det er jeg ganske tilfreds med, og det viser, at det både er muligt at drive forretning og samtidig bidrage til, at mennesker i de fattige lande får bedre vilkår, siger Finn Jønck.

IFU’s Annual Summary og regnskab kan findes under Publikationer.

Yderligere oplysninger: Kommunikationschef Rune Nørgaard, telefon 33 63 75 60

København, 30. april 2009

Pressemeddelelse: Rekordår for investeringer i Afrika