Nyheder

15. marts 2023

REGERINGEN STYRKER IFU’S INDSATS I UKRAINE MED 170 MILLIONER KR.

Ny Ukrainefond øremærker 170 millioner kr. til IFU til investeringer i den private sektor og infrastruktur i Ukraine. IFU vil bruge sin store erfaring i Ukraine til at fremme investeringer i vigtige sektorer såsom energi, landbrug og produktion samt hjælpe med genopbygningen af landet.

Regeringen har etableret en ny fond for Ukraine, der skal øge støtten til og bistå Ukraine med at håndtere konsekvenserne af den russiske invasion af landet. Regeringen lægger op til at 170 millioner kr. af fondens midler øremærkes til IFU, der skal bidrage til at understøtte den private sektor i den ukrainske økonomi og genopbygningen af Ukraines infrastruktur.

”IFU har allerede i dag et stærkt fodfæste i Ukraine. Med den nye Ukraine-facilitet under IFU går Danmark samtidig forrest for at skabe nye investeringer i landets centrale sektorer bl.a. inden for energi, landbrug, forarbejdning og IT. Vi kan ikke vente til når krigen engang er slut – vi hjælper nu, hvor Ukraines private sektor har allermest brug for det,” siger Dan Jørgensen, minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik.

”Vi er meget glade for det yderligere bidrag til IFU’s indsats i Ukraine, hvor vi allerede har bistået en række private virksomheder med at håndtere krigens udfordringer og hjulpet til med at genoprette infrastrukturen. Med de nye penge kan IFU styrke det arbejde yderligere og også engagere danske virksomheder i genopbygningen af Ukraine,” siger Michael Rasmussen, formand for IFU’s bestyrelse.

IFU har gennem en årrække investeret i 60 private virksomheder i Ukraine og har fortsat 14 aktive investeringer indenfor bl.a. vedvarende energi, landbrug og produktion. I alt har IFU investeret knap 575 mio. kr. i de nuværende aktive selskaber. IFU er i løbende dialog med virksomhederne bl.a. via sit kontor i Kyiv og bidrager med at løse diverse udfordringer som f.eks. yderligere finansiering til virksomhedernes drift.

IFU spiller vigtig rolle
Peter Hansen, direktør i Cormall Agro Holding A/S med flere selskaber i Ukraine er en af de danskere, der har erhvervsaktivitet i Ukraine, og som har fastholdt og udvidet sit engagement under det seneste års krigshandlinger.

”Det er vanskeligt men vigtigt, at vi holder fast i at understøtte den private sektor i Ukraine, da det har stor betydning for økonomien og beskæftigelsen i landet. Her spiller IFU en vigtig rolle. De har stor erfaring med Ukraine og kan yde hurtig og effektiv støtte direkte fra deres kontor i Kyiv. Jeg kan derfor kun bakke op om, at IFU får endnu bedre mulighed for understøtte danske og lokale virksomheder i landet,” siger Peter Hansen, direktør i Cormall Agro Holding A/S.

”Jeg og DI er glade for, at regeringen og aftalepartierne med Ukrainefonden har valgt at styrke IFU’s indsats i Ukraine og derigennem muligheden for, at danske og lokale virksomheder kan bidrage til genopbygningen. Ved at understøtte den private sektor sikrer man beskæftigelse og en styrkelse af Ukraines økonomi, hvilket er helt centralt for genopbygningen både nu og efter krigen. Samtidig er det positivt, at en del af de nye midler øremærkes DSIF og opbygningen af bæredygtig infrastruktur i Ukraine – et område, hvor danske virksomheder har spidskompetencer og kan bidrage til at gøre en positiv forskel,” siger Thomas Bustrup, viceadministrerende direktør i DI og medlem af IFU’s bestyrelse.

Private investeringer i Ukraine er på nuværende tidspunkt yderligere udfordret af, at det aktuelt ikke er muligt at få betalinger for afdrag eller renter på lån eller dividender på investeringer. Det forstærker yderligere behovet for de nye bidrag under Ukrainefonden. Det er forventningen, at de ekstra penge fra regeringen kan medvirke til at mobilisere yderligere privat kapital, der kan styrke ukrainsk erhvervsliv på de områder, hvor behovet er størst.

”Investeringer i Ukraine er naturligvis forbundet med meget høj risiko nu, men vores opgave er at hjælpe danske og lokale virksomheder med at fastholde deres erhvervsaktivitet og beskæftigelse under ekstremt vanskelige vilkår. Det arbejder vi på dagligt, og gennem vores erfaring og brede netværk i Ukraine har vi gode forudsætninger for at investere de nye midler i genopbygning af landet,” siger Torben Huss, CEO i IFU.

Bidrager til genopbygning af infrastruktur
60 millioner kr. af de nye penge er afsat til Danida Sustainable Infrastructure Finance (DSIF), der administreres af IFU. DSIF har allerede flere projekter i Ukraine og har bl.a. bidraget til at finansiere installeringen af 20 varmtvandskedler, der skal genopbygge et ødelagt fjernvarmeværk og levere varme og varmt vand til 250.000 indbyggere i det centrale Ukraine. DSIF planlægger også yderligere aktiviteter til genopbygning af infrastruktur i Ukraine sammen med nordiske og europæiske partnere.

”Vi skal turde investere i Ukraines fremtid, også selvom bomberne falder, og krigen forsat er i gang. Jeg har selv set, hvor hårdt en storby som Mykolajiv rammes, når indbyggerne pludselig mister adgangen til rent vand. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu investerer yderligere i genopretningen af vandforsyningen til Mykolajivs indbyggere,” siger Dan Jørgensen, minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik.