Nyheder

7. januar 2019

PRIVATE EQUITY FUND I ANGOLA SÆTTER SKUB I UDVIKLINGEN

Siden 2008 har IFU været investor i Fundo de Investimento Privado – Angola (FIPA I), som er den første investeringsfond, som udelukkende har lavet investeringer i Angola. Et af fondens formål er at understøtte den angolanske regerings nationale udviklingsplan inden for bestemte sektorer. Angola Capital Partners (ACP), som er fund manager for FIPA, har nu udgivet en Impact Report om de første ti års aktiviteter.

Den angolanske regering har som hovedmål at genoplive landets fiskeindustri og øge kultiveringen af landbrugsjorden, hvoraf kun 10 procent udnyttes i øjeblikket. Fiskeriprojektet Lunam Ltd & AST S.A. og landbrugsprojektet Fazenda Girassol Lda, som producerer grøntsager og frugt, er eksempler på FIPA-investeringer, der understøtter regeringens strategi. Fonden har også investeret i medier, affaldshåndtering og ydelser inden for olie- og gasindustrien.

IFU har været investor i FIPA siden 2008 og har skudt 5 millioner dollars i fonden, som har et samlet kapitaltilsagn på 39 millioner dollars. I 2016 investerede IFU yderligere 5 millioner dollars i FIPA II, som har et samlet kapitaltilsagn på 42,5 millioner dollars og indtil videre har foretaget én investering.

– Vi er glade for de muligheder og udviklingsperspektiver, der ligger i denne investering. En af IFU’s betingelser for at investere i FIPA I var, at fonden skulle fremme danske økonomiske interesser. Den danske virksomhed Soil Recovery A/S er medinvestor i den meget succesrige virksomhed Angola Environmental Services (AES), som FIPA I ejer 16 procent af med en investering på 8,8 millioner dollars, siger Johnny Ohgrøn Hansen, IFU’s Regional Director i det sydlige Afrika.

Nu har Angola Capital Partners (ACP), som er fund manager for FIPA I og II udgivet en Impact Report om de første ti års investeringer i Angola, som inkluderer investeringerne gennem FIPA I og II.

ACP fokuserer på den tredobbelte bundlinje på følgende parametre: (i) økonomisk bæredygtighed og afkast (ii) positive miljø- og samfundseffekter (ESG) og (iii) ledelse og integritet.

Rapporten beskriver resultaterne af ACP’s investeringstilgang, og hvordan private investeringer kan være en katalysator for udviklingen i Angola. ACP har blandt andet opnået følgende:

  • Der er etableret 1.600 nye job, heraf 30% til unge mennesker (førstegangsjob)
  • 30% kvindelige ansatte i ACP’s porteføljeselskaber i 2017 (en stigning fra 23% siden 2012)
  • 8 millioner fødevarepakker produceret årligt
  • Der er produceret byggematerialer til 1.700 hjem årligt
  • 160 tons fisk fanget i investeringsperioden, svarende til 1,8 millioner menneskers forbrug hvert år
  • Skatte- og afgiftsbetalinger på 60 millioner dollars

Rapporten beskriver desuden ACP’s bidrag til dele af Angolas 2025-strategi og den nationale udviklingsplan, som blandt andet inkluderer fødevaresikkerhed og importsubstitution gennem investeringer i landbrug og fiskeri, miljøbeskyttelse, økonomisk spredning, jobskabelse og økonomisk vækst.

Rapporten er udarbejdet af EBS Advisory, som er en af Afrikas førende konsulentvirksomhed inden for ESG og impact.

Den samlede rapport kan læses her

Foto: Daniël J Albertse