Nyheder

22. august 2005

INFORMATION OM NYE INVESTERINGSRETNINGSLINJER FOR IFU OG IØ

For yderligere at styrke IFU og IØ’s fattigdomsorientering har fondenes bestyrelse i samråd med de relevante ministre den 18. august 2005 vedtaget at gennemføre følgende justeringer i retningslinjer for fondenes aktiviteter:

  • Efter en kort overgangsperiode kan IFU i fremtiden kun deltage i nye investeringer i udviklingslande med en BNI pr. indbygger på under USD 2.428. Dog kan IFU fortsat deltage i nye investeringer i Sydafrika, selvom dette lands BNI ligger over grænsen.
  • Der er fastsat en øvre ramme for IFU’s aktiviteter i Kina.
  • IØ kan således i fremtiden kun arbejde i Rusland, Ukraine og Hviderusland idet samtlige IØ-lande med et BNI pr. indbygger på under USD 2.428, overflyttes til IFU.

Yderligere information om disse ændringer kan fås hos IFU (tlf. 33 63 75 00)

Frank Norman Larsen