Nyheder

26. juni 2009

HISTORISK STOR EFTERSPØRGSEL PÅ FINANSIERING FRA IFU

Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU) oplever en markant stigende efterspørgsel på risikovillig kapital fra danske virksomheder, der overvejer at investere i udviklingslande. Ã…rsagen er især, at adskillige virksomheder har vanskeligt ved at få finansieret deres investeringer på grund af krisen. Men også en større interesse for at investere i vækstmarkeder spiller ind. IFU forventer at øge investeringerne i år med 20 til 40 procent.

IFU har i forbindelse med finanskrisens udvikling oplevet en historisk stor efterspørgsel på kapital fra danske virksomheder, der vil investere i udviklingslande. I 2008 investerede IFU knap 500 mio. kr. i selskaber i udviklingslandene. I år forventes et investeringsniveau på 6-700 mio. kr. Det er en stigning på mellem 20 og 40 procent.

– Virksomhederne har likviditetsmangel, og samtidig søger de efter nye muligheder på grund af krisen. Det har fået flere til at vende blikket mod Asien og Afrika, og det er medvirkende til, at vi har en historisk stor efterspørgsel på finansiering, siger IFU’s administrerende direktør Finn Jønck.

IFU har i mere end 40 år investeret med danske virksomheder i udviklingslande og har derfor stor erfaring med at rådgive virksomheder og konkret vurdere de økonomiske og erhvervsmæssige risici i den enkelte investering. Da investeringerne sker på kommercielle vilkår har IFU over en årrække opbygget en fornuftig egenkapital på godt 2 mia. kr.

– Der er flere grunde til, at vi er attraktive for virksomhederne. For det første har vi en anden investeringsprofil, fordi vi som en selvejende statslig fond har som formål at bidrage til økonomiske og sociale fremskridt i udviklingslandene. Det betyder, at vi også vægter udvikling i den enkelte investering og dermed er knap så tilbageholdende i den aktuelle krise. For det andet betyder vores erfaring, at vi er gode til at vurdere risici, og for det tredje er det selvfølgelig afgørende, at vi via vores tidligere investeringer har opbygget en fornuftig egenkapital, siger Finn Jønck.

– Dertil kommer, at vores investeringer og lån sker direkte i projektselskaber i udviklingslandene. Dermed påtager vi os en større risiko, samtidig med at vores engagement ikke påvirker den danske virksomheds balance.

Den stigende efterspørgsel kommer både fra store samt små og mellemstore danske virksomheder. Virksomhederne fokuserer især på Asien, der ser ud til at klare sig rimeligt gennem krisen. Men den øgede interesse kommer også fra virksomheder, der ønsker at investere i for eksempel Afrika. Ã…rsagen er, at mange udviklingslande har pæne vækstrater i 2009 og ser ud til at komme hurtigst ud af den økonomiske krise.

– Det er ganske fornuftigt at vurdere investeringer i udviklingslande, både fordi mange af dem fortsat har pæne vækstrater, og fordi der ikke mindst i disse lande er et stort fremtidigt kommercielt potentiale for danske virksomheder.

– Vi har indtil nu kunnet imødekomme den store efterspørgsel, og det vil vi også bestræbe os på fremover. Men det er klart, at hvis krisen bliver langvarig, vil også vores ressourcer blive knappe, siger Finn Jønck.

Yderligere oplysninger: Kommunikationschef Rune Nørgaard; tlf.: 33 63 75 60