Nyheder

17. juni 2011

PKA OG IFU INVESTERER I AFRIKANSK LANDBRUG

Den voksende efterspørgsel på fødevarer gør det attraktivt at investere i landbrug. I Afrika er potentialet stort, og derfor investerer IFU nu yderligere i afrikansk landbrug. Investeringen, der foretages i samarbejde med PKA, vil bidrage positivt til udviklingen af landbrugssektoren i investeringslandene.

Efterspørgslen efter fødevarer vokser, og det betyder stigende priser. Det er derfor attraktivt at investere i landbrug. Det gælder ikke mindst i Afrika, hvor der er masser af landbrugsjord til en rimelig pris, og hvor der er gode muligheder for at opnå store effektiviseringsgevinster ved at investere i eksisterende landbrug.

I Danmark udgør det samlede landbrugsareal cirka 2,7 millioner hektar, mens der i Afrika er 800 millioner hektar, der endnu ikke er opdyrket. Af potentiel ny landbrugsjord på verdensplan ligger de 60 procent således i Afrika.

I Zambia kan der høstes to gange om året

En af IFU’s tidligere investeringer i afrikansk landbrug er i en farm på 13.000 hektar i Zambia. På farmen dyrkes der soja, majs og hvede. På grund af klimaet og kunstvanding er det muligt at høste to hold afgrøder om året.

Købsprisen for farmen var 10 mio. US dollar, og indtil videre har den årlige forrentning været på 15 -30 procent af den investerede kapital. Investeringen er gennemført i samarbejde med tre danske investorer.

– Både klimamæssigt og dyrkningsmæssigt ser vi masser af fordele i Afrika, og når det handler om indtjeningsmulighederne, så er de væsentligt bedre her, end de for eksempel er i Østeuropa, siger Peter Bernstorff, der er en af investorerne bag farmen i Zambia.

Ny investering i landbrugsfond

IFU’s investering med PKA sker via Silverland Fund, der er en private equity fond, der har fokus på investeringer i landbrug syd for Sahara. Fondens størrelse forventes at blive på 1,5 mia. kr. PKA investerer 250 mio. kr. i fonden, og IFU investerer 35 mio. kr.

– Investeringer i den type fonde bidrager til at tiltrække yderligere privat kapital, og det er der brug for, hvis der skal ske en udvikling af afrikansk landbrug, så det både bliver mere effektivt og lønsomt, siger Alex Unsgaard, der er investeringsrådgiver i IFU.

Du kan læse mere om IFU’s landbrugsinvesteringer i vores tema om Afrika.