Nyheder

28. august 2019

ØGER ADGANG TIL UNIVERSITETSUDDANNELSE I AFRIKA

I Afrika får mindre end 10 procent af de unge en videregående uddannelse. Det er det laveste niveau på verdensplan og en stor hindring for, at unge afrikanere kan forbedre deres levevilkår, og at de afrikanske lande kan udvikle sig. Med en investering på 47 mio. kr. i en ny uddannelsesplatform bidrager Danish SDG Investment Fund til at øge antallet af studerende og kvaliteten af uddannelserne i Øst- og Vestafrika.

Danish SDG Investment Fund, der administreres af IFU, har investeret 47 mio. kr. i Africa Education Holding Ltd., som tilbyder uddannelsesprogrammer af høj kvalitet til en overkommelig pris inden for medicin, handel, IT, jura og samfundsvidenskab. Africa Education Holding ejer og driver to universiteter; Cavendish University Uganda og Cavendish University Zambia. Fremover vil selskabet øge antallet af universiteter i Øst- og Vestafrika, øge antallet af studerende og kvaliteten af uddannelserne og dermed supplere de offentlige universiteter, som kun kan optage cirka en tredjedel af ansøgerne.

– Der er stor mangel på uddannelsespladser i Afrika, og mindre end 10 procent af de unge får en videregående uddannelse, hvilket er det laveste niveau på verdensplan. Vores mål med investeringen i Africa Education Holding Ltd. er at bygge bro over uddannelseskløften og bidrage til at forbedre levevilkårene og styrke den økonomiske udvikling i Afrika, siger Torben Huss, CEO i IFU.

Investeringen foretages i samarbejde med IFU’s søsterorganisationer i Finland og Frankrig, og den samlede investering er på 150 mio. kr.

– Investeringen fra de europæiske development finance institutions vil gøre os i stand til fortsat at forbedre kvaliteten af uddannelsesprogrammerne på vores eksisterende universiteter og at opkøbe nye universiteter i Afrika. Vores ambition er at blive den førende pan-afrikanske uddannelsesvirksomhed og tilbyde markedsrelevante uddannelser af høj kvalitet, som gør de studerende i stand til at få succes på arbejdsmarkedet. Desuden vil vi øge adgangen til uddannelserne gennem studielegater og dermed nå studerende i lande med ringe adgang til uddannelse, siger Peter Kagunye, CEO i Africa Education Holding Ltd.

Skaber kvalitetsuddannelser

I de senere år er Cavendish-universiteterne i Uganda og Zambia blevet opgraderet via investeringer i både faciliteter og personale. Desuden er antallet af uddannelser blevet reduceret, og de er blevet gjort mere arbejdsmarkedsrelevante gennem offentlig akkreditering og støtte fra både advokat- og lægeforeninger. Antallet af studerende er øget, og de to universiteter har henholdsvis fordoblet og firedoblet deres studielegater til 250 i alt. I Uganda har universitetet særligt fokus på studerende fra post-konfliktområder, da mere end 1.100 af de studerende er fra lande som Sydsudan, Den Demokratiske Republik Congo og Somalia.

Bidrager til FN’s udviklingsmål

Investeringen støtter FN’s verdensmål 4, som skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring. Der er særligt fokus på delmål 4.3, som skal sikre alle kvinder og mænd lige adgang til teknisk, erhvervs- og højere uddannelse, herunder universitet, i høj kvalitet og til en overkommelig pris.