Nyheder

22. september 2010

NYT NORDISK RÅD FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

På en nordisk konference om privatsektorinvesteringer i udviklingslande blev der nedsat et nyt nordisk råd for bæredygtig udvikling. Rådet, der ledes af den tidligere norske statsminister Kjell Magne Bondevik, skal analysere og komme med anbefalinger til, hvordan der skabes bedre forudsætninger for, at nordiske virksomheder kan investere i udviklingslande.

Væksten i de fleste udviklingslande er væsentlig højere end i den vestlige verden, og mange udviklingslande er fremtidens vækstmarkeder. Dermed bliver de også mere og mere interessante for nordiske virksomheder at investere i. Men på trods af de høje vækstrater og sociale fremskridt er landene fortsat præget af stor fattigdom, og risikoen ved at investere i dem er fortsat høj.

Et nyt nordisk råd skal derfor analysere og komme med anbefalinger til, hvordan der skabes bedre forudsætninger for, at private virksomheder kan investere i udviklingslande og dermed bidrage til at skabe bæredygtig vækst og arbejdspladser.

Leder af det nye råd bliver tidligere statsminister i Norge Kjell Magne Bondevik. Fra Danmark deltager Sten Scheibye, bestyrelsesformand i Novo Nordisk A/S.

Rådet består derudover af:

  • Hans Dalborg, bestyrelsesformand, Nordea
  • Anne Brunila, vicedirektør, Fortum
  • Christian Rynning-Tønnesen, vicedirektør, Statkraft A/S
  • Pontus Braunerhjelm, vicedirektør, Entreprenörsskapsforum, og professor ved KTH
  • Jannik Lindbaek, tidligere Executive Vice President, IFC (sekretær for udvalget)

– Dette råd er det første af sin slags, hvor der er en direkte dialog mellem virksomheder og politikere i de nordiske lande. Rådet skal arbejde aktivt for, at flere virksomheder opdager de kommercielle muligheder, som eksisterer på de nye markeder. Samtidig vil rådet bidrage til at øge forståelsen for, hvordan investeringer kan bruges som et effektivt redskab til at skabe en bæredygtig økonomisk udvikling i fattige lande, siger Kjell Magne Bondevik.

Etableringen af det nye nordiske råd for bæredygtig udvikling skete i forbindelse med den nordiske konference “Investing for development – a broader role for Nordic Business in sustainable development” i Oslo. Konferencen var arrangeret af de fire nordiske investeringsfonde for udviklingslande, Finnfund, Norfund og Swedfund samt IFU fra Danmark.

De fire nordiske investeringsfonde vil varetage sekretariatsfunktionen for det nye råd.