Nyheder

4. maj 2022

NYE PENGE TIL GRØNNE INVESTERINGER I INDIEN

IFU modtager 200 mio. kr. fra den danske regering, der skal anvendes til yderligere grønne investeringer i Indien

Regeringen lancerer et nyt grønt finansieringsinitiativ målrettet Indien med en planlagt bevilling på 200 mio. kr. til Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU). Midlerne skal styrke IFUs grønne investeringer i Indien yderligere med sigte på, at IFU indgår investeringer for mindst 650 mio. kr. over de kommende to år.

Initiativet lanceres i forbindelse med den indiske premierminister Modis officielle besøg i Danmark d. 3. – 4. maj 2022 og skal understøtte Danmarks grønne strategiske partnerskab med Indien, der har fokus på grøn omstilling og klima. Samtidig skal initiativet ses som et led i udmøntningen af Danmarks Udviklingspolitiske Strategi, Fælles om Verden, hvor støtte til grøn omstilling i de store udlederlande og mobilisering af finansiering står centralt.

”Hvis vi kan accelerere den grønne omstilling i et stort land som Indien, kan vi gøre en konkret forskel og samtidig inspirere globalt. Det grønne partnerskab med Indien er et stærkt eksempel på, hvordan Danmark kan bidrage til den globale grønne omstilling og bæredygtig udvikling, dér hvor det tæller mest. Danmark skal være det lille grønne tandhjul, der får de store til at dreje i den rigtige, solidariske og grønne vej. Indien er verdens 6. største økonomi  og vil om få år være verdens mest folkerige land. Derfor er det helt afgørende, at vi får tiltrukket flere private investorer til konkrete projekter inden for blandt andet vedvarende energi, energieffektivitet, affaldshåndtering og vand i Indien”, udtaler udviklingsminister Flemming Møller Mortensen.

”Et af IFU’s væsentlige indsatsområder er at understøtte den grønne omstilling i udviklingslande og vækstmarkeder. Det gælder også i Indien, hvor der er et stort behov for investeringer i private virksomheder, som kan bidrage til at udvikle en mere bæredygtig produktion med f.eks. lavere udledning af CO2, øget genbrug og reduktion af madspild. Vi har allerede gennemført en del grønne investeringer i landet, og med den nye bevilling på 200 mio. kr. kan vi styrke indsatsen yderligere”, siger Torben Huss, administrerende direktør i IFU.

Investeret i genbrug af plastikflasker

IFU har gennemført mere end 100 investeringer i Indien inden for en bred vifte af sektorer og med flere danske virksomheder. De senere år har fonden primært fokuseret på at understøtte den grønne omstilling i landet, hvilket er i overensstemmelse med Indiens og Danmarks grønne strategiske partnerskab.

Senest har IFU investeret 100 mio. kr. i en indisk virksomhed, der genbruger plastikflasker og omdanner dem til bl.a. fibre, som anvendes i tekstilindustrien. Investeringerne skal bidrage til at virksomheden kan forarbejde mere end 200 tons plastikflasker dagligt. Derudover har IFU sammen med danske pensionsselskaber via Verdensmålsfonden investeret i vedvarende energiselskaber, der forventes at installere omkring 2.500 megawatt sol og vindenergi i landet. Det svarer til lidt over den installerede havvindskapacitet i Danmark på 2.300 megawatt.