Nyheder

13. august 2021

NYE MEDLEMMER TIL IFU’S BESTYRELSE SKAL SIKRE FLERE BÆREDYGTIGE INVESTERINGER I UDVIKLINGSLANDENE

IFU har fået en ny bestyrelse, der skal sikre flere investeringer i grøn omstilling og bæredygtige løsninger i verdens fattigste lande.

Ministeren for udviklingssamarbejde, Flemming Møller Mortensen, har udnævnt syv nye medlemmer til IFU’s bestyrelse:

  • Anette Eberhard, direktør og managing partner i Institutional Investment Partners Denmark (ny næstformand)
  • Thomas Bustrup, vice-adm. direktør i Dansk Industri
  • Hanna Line Jakobsen, chef for Novo Nordisk Fondens sociale og humanitære område
  • Jarl Krausing, vicedirektør og international chef i Concito Danmarks grønne tænketank
  • Irene Quist Mortensen, senior CSR Business Partner for Arla International
  • Nanna Hvidt, tidl. direktør for Dansk Institut for Internationale Studier og chef for evalueringsområdet i Udenrigsministeriet
  • Emilie Agner Damm, chefanalytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Michael Rasmussen, koncernchef i Nykredit, genudpeges som formand. Alle bestyrelsesmedlemmer udpeges for tre år ad gangen.

Bestyrelsens sammensætning afspejler regeringens ønske om, at der i IFU’s investeringer skal være en bedre balance mellem investeringsafkast og bredere bæredygtigheds- og samfundsafkast. Samtidig skal den nye bestyrelse være med til at indfri ambitionen i Danmarks nye udviklingspolitiske strategi, Fælles om Verden, om at IFU skal foretage flere bæredygtige, grønne og ansvarlige investeringer udviklingslandene, især i Afrika og de fattigste lande.

”Danmark skal gå forrest i kampen for klima og den grønne omstilling. Det gælder særligt i udviklingslandene, hvor klimaforandringerne rammer hårdest. IFU’s investeringer er et vigtigt dansk bidrag til indfrielsen af FN’s verdensmål og Parisaftalens klimaambitioner. Der skal lyde en stor tak til de syv nye medlemmer af bestyrelsen. Jeg glæder mig enormt meget til samarbejdet,” siger udviklingsminister, Flemming Møller Mortensen.

Han tilføjer: ”Danmark har meget at byde på når det kommer til bæredygtighed, ansvarlig virksomhedsledelse og socialt retfærdig udvikling. I lyset af coronakrisen og det presserende behov for en global grøn omstilling bliver IFU kun endnu vigtigere. Tilsammen afspejler bestyrelsen de egenskaber og værdier, der er bærende for IFU’s arbejde og formål.”

Udviklingsministeren har genudpeget Michael Rasmussen som formand for bestyrelsen. Formanden udtaler:

”Jeg vil gerne takke udviklingsministeren for tilliden. Med den nye bestyrelse står vi stærkt på både det finansielle, det virksomhedsnære og det klima- og udviklingspolitiske. Bestyrelsen er samlet set udvidet med to medlemmer, og vi har fået større diversitet og en bedre kønsbalance i bestyrelsen. Samtidig vil jeg gerne takke de afgående medlemmer, der har ydet en stor indsats for IFU.”

Han tilføjer: ”Det er vores opgave at sikre, at IFU’s investeringer skaber værdi i de samfund vi investerer i og huske, at investeringerne kun er bæredygtige, hvis de også er økonomisk bæredygtige.”