Nyheder

1. november 2004

NY QUICK-TEST TIL OVERHOLDELSE AF MENNESKERETTIGHEDER

The Quick Check, som er værktøjets første modul, ligger nu klar og indeholder de 28 mest fundamentale spørgsmål om menneskerettigheder i forbindelse med investeringsbeslutninger.

“Respekt for menneskerettigheder er en del af vores værdigrundlag. Og vi tror, at når vi som virksomhed omsætter ideerne til virkelighed i dagligdagen rundt om i verden, så har det en langt større effekt end mange gode viljer.” Sådan sagde Grundfos’ koncern-kommunikationsdirektør, Sune Salling-Mortensen, da IFU, IØ, Dansk Industri og Institut for Menneskerettigheder tirsdag den 23. november sammen lancerede deres fælles udviklede værktøj til overholdelse af menneskerettighederne.

Grundfos og andre virksomheder har hidtil savnet en let og sammenlignelig måde at måle virksomheders menneskerettigheder på rundt om i verden. Og det er netop, hvad det nye værktøj, ”Human Rights Compliance Assessment Tool” (HRCA) er.

HRCA er en internetbaseret database med over 350 spørgsmål og 1000 indikatorer, der gør virksomhederne i stand til at teste, om de overholder menneskerettighederne i lande, hvor der kan være problemer.

The Quick Check, som er værktøjets første modul, ligger nu klar og indeholder de 28 mest fundamentale spørgsmål om menneskerettigheder i forbindelse med investeringsbeslutninger. Spørgsmålene blev diskuteret og udvalgt på EDFI’s (European Development Finance Institutions) årlige møde i maj 2004.

“Det er både sund fornuft og god forretning for danske virksomheder at overholde grundlæggende menneskerettigheder, når de investerer i udviklings- og østlande. Det er IFU’s og IØ’s opfattelse, at værktøjet på en overskuelig måde systematiserer en hidtil ofte uoverskuelig problematik. Det vil derfor med fordel kunne tages i brug af danske virksomheder” siger IFU’s og IØ’s administrerende direktør, Sven Riskær.

Den fulde HRCA forventes færdig i foråret 2005. Indtil videre kan alle interesserede virksomheder gratis prøve – eller bare læse mere om – Quick Check på www.humanrightsbusiness.org