Nyheder

5. februar 2009

NY PROGNOSE FRA IMF VISER FORTSAT PÆN VÆKST I UDVIKLINGSLANDE

Den internationale valutafond (IMF) forudser i en ny rapport et markant fald i væksten i hele verden. Men mens de industrialiserede lande samlet kan se frem til recession og en negativ vækst på 2 procent i 2009, er der udsigt til en gennemsnitlig vækst i udviklingslandene på 3,3 procent. Danske virksomheder bør derfor vurdere mulighederne for at investere i udviklingslandene, der er de eneste vækstmarkeder i 2009.

Den seneste rapport fra IMF er særdeles pessimistisk læsning. Den samlede vækst i verdensøkonomien bliver kun på en halv procent i 2009, og det er den laveste vækst siden anden verdenskrig. Udviklingslandene bliver også hårdt ramt. Men da en stor del af disse lande i de senere år har haft meget høje vækstrater, vil der fortsat være markante forskelle på udviklingslandene og den vestlige verden.

Det er således udviklingslandene, der er årsag til, at verdensøkonomien ikke ender i en dyb recession i 2009. Det er særligt Kina, Indien og de resterende udviklingslande i Asien, der trækker i den positive retning, men også den økonomiske udvikling i Afrika bidrager pænt.

IMF forudser, at væksten i Kina bliver på 6,7 procent i 2009 og på 5,1 procent i Indien. I Afrika som helhed vurderes det, at væksten bliver på 3,4 procent. Prognosen for 2010 forudser en samlet vækst i udviklingslandene på 5 procent.

I de kommende år er det derfor især i udviklingslandene i Asien og Afrika, at der er gode muligheder for at gennemføre fornuftige investeringer. Danske virksomheder bør derfor overveje deres investeringsstrategi og vurdere mulighederne for at etablere sig på markeder, hvor der fortsat er udsigt til vækst.

En konsekvens af den globale krise er, at importen i de vestlige lande falder markant. Investeringer i udviklingslandene skal derfor fokusere på at producere og levere til nærmarkeder i de pågældende lande. Det gælder både i Asien og Afrika.

Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU) har mange års erfaringer fra investeringer både i Asien og i Afrika, og vurderingen er, at der er gode investeringsmuligheder i blandt andet infrastruktur, energi, fødevarer, turisme og industriproduktion. I de kommende år vil der i stigende grad også være muligheder inden for klima og miljø.

IFU kan hjælpe med finansiering
Aktuelt er en af de væsentligste udfordringer for virksomhederne, at de har vanskeligt ved at skaffe den nødvendige finansiering. Årsagen til den store tilbageholdenhed i kreditgivningen er en generel mangel på likviditet og den finansielle sektors nervøsitet for tab.

IFU’s investeringer er imidlertid indtil videre ikke påvirket af finanskrisen. Det forventes derfor, at IFU også i 2009 vil investere cirka 500 mio. kr. i selskaber i udviklingslande. De udenlandske investeringsfonde, udviklingsbanker og infrastrukturfonde mv., som IFU samarbejder med, er aktuelt heller ikke påvirket af finanskrisen.

IFU kan derfor fortsat både investere med egne midler og via vores udenlandske samarbejdspartnere bidrage til at sammensætte en fuld finansieringspakke til danske virksomheder, der ønsker at investere i et udviklingsland.

Det er for eksempel lykkedes i forbindelse med en investering på 850 mio. kr. i Kenya, hvor Burmeister & Wain Scandinavian Contractors A/S leverer, opstiller og skal drive et stort elværk. Her har IFU investeret 40 mio. kr., og en stor del af den resterende finansiering er leveret af andre finansieringsfonde og udviklingsbanker.

Ved at benytte IFU får virksomhederne også den fordel, at investeringerne i udviklingslandene ikke påvirker det danske selskabs balance. Det skyldes, at IFU’s investeringer sker i form af aktiekapital eller lån direkte i det udenlandske selskab.

Se IMF’s seneste analyse her