Nyheder

24. juni 2014

NY PRIS BELØNNER VIRKSOMHEDERS CSR I UDLANDET

Handels- og udviklingsminister Mogens Jensen lancerer i samarbejde med IFU en ny pris til virksomheder, der gør en særlig indsats for at vise samfundsansvar (CSR) i udviklingslande og vækstøkonomier.

Handels- og udviklingsminister Mogens Jensen lancerer ny pris til virksomheder, der gør en særlig indsats for at vise samfundsansvar (CSR) i udviklingslande og vækstøkonomier. Det sker i samarbejde med IFU.

”Danske virksomheder skal gå i front med at sikre ordentlige arbejds- og miljøforhold, når de producerer og laver forretninger i udlandet. Derfor vil jeg sammen med IFU sætte positivt fokus på virksomheders samfundsansvar i udlandet. Det gør vi ved at fremhæve gode eksempler på danske virksomheder, der har gjort en ekstraordinær indsats for at fremme samfundsmæssig ansvarlighed i udviklingslande og vækstøkonomier,” siger handels- og udviklingsminister Mogens Jensen og fortsætter:

”Danske virksomheder er allerede gode til at arbejde ansvarligt som en naturlig del af deres forretning i Danmark. Når det handler om at håndtere de sociale og miljømæssige udfordringer i udlandet og særligt i udviklingslande, er der dog nye udfordringer og dilemmaer, der skal tackles”.

Virksomheders samfundsansvar (CSR) i udviklingslande og på vækstmarkeder handler både om at sørge for ansvarlige arbejds- og miljøforhold, bidrage til at bekæmpe korruption og involvere sig i de lokalsamfund, hvor man får produceret.

Prisen, CSR Abroad, vil blive uddelt til en virksomhed, der har bevist, at god forretning, strategisk CSR og overholdelse af internationale standarder for social, miljømæssig og økonomisk udvikling kan gå hånd i hånd.

I praksis kan virksomheden have gjort en særlig indsats for at fremme respekt for arbejdstagerrettigheder og menneskerettigheder i udlandet. Virksomheden kan have skabt sunde arbejdspladser med gode arbejdsforhold og sikret væsentlig fremgang i forhold til de 10 principper under FN’s Global Compact – herunder miljø og anti-korruption. Virksomheden kan også have bidraget proaktivt til at opfylde bredere målsætninger som for eksempel FN’s udviklingsmål inden for fattigdomsbekæmpelse og bæredygtig udvikling.

Danmarks nationale CSR konference og prisuddelingsshow, CSR Awards, har tradition for at hylde danske virksomheders samfundsansvar i Danmark, mens virksomhedernes samfundsansvar i udlandet har været mindre i fokus. Prisen CSR ABROAD uddeles med henblik på at stille skarpt på danske virksomheders samfundsansvar i udlandet.

En jury bestående af fagfolk vil få til opgave at udpege vinderen af CSR Abroad.

Virksomheder kan søge om nominering ved at udfylde ansøgningsskemaet og sende det til csrabroad@um.dk senest den 14. august 2014.

Prisen uddeles under CSR Award Show 2014 den 30. oktober 2014 i Holstebro.

Yderligere information om prisen kan fås ved henvendelse til:

Birgitte Bang Nielsen, IFU: bbn@ifu.dk /+45 33 63 75 26
Carl Christian Hasselbalch, Udenrigsministeriet: carhas@um.dk/+4533920096
Line Brøgger Kjærgaard, Udenrigsministeriet: linbro@um.dk/+4533920890