Nyheder

13. januar 2014

NY MILLIARDAFTALE OM KLIMAINVESTERINGER

Pensionsselskaberne PensionDanmark, PKA, Pædagogernes Pensionskasse samt Dansk Vækstkapital og IFU - Investeringsfonden for Udviklingslande har i dag indgået aftale om at indskyde i alt 1,2 mia. kr. i Klimainvesteringsfonden, der forventes at medvirke til investeringer for 8 – 9 mia. kr. i udviklings- og vækstlande. Fonden skal sikre investorerne et konkurrencedygtigt afkast.

I et nyt banebrydende offentligt/privat samarbejde har en række institutionelle investorer og IFU på statens vegne indgået en milliardaftale, der skal skabe grøn vækst i udviklingslande og bidrage til at nå målet fra klimatopmødet i København i 2009 om mobilisering af 100 milliarder USD årligt fra 2020 til klimainvesteringer i udviklingslande. Danmark har derved lagt sig i spidsen for arbejdet med at mobilisere klimafinansiering, der er afgørende for at sikre den nødvendige grønne omstilling i udviklingslandene og reducere den globale opvarmning.

Den nye aftale indebærer, at de institutionelle investorer, staten og IFU indskyder 1,2 mia. kr. i Klimainvesteringsfonden med forventning om yderligere 200 mio. kr. fra institutionelle investorer, således at fonden når op på 1,4 mia. kr.

Fonden skal via projektinvesteringer i udviklings- og vækstlande bidrage til at reducere den globale opvarmning og fremme salget af dansk klimateknologi. Klimainvesteringsfonden skal desuden sikre investorerne et konkurrencedygtigt afkast, der årligt forventes at udgøre 12 procent af den indskudte kapital.

De 1,2 mia. kr. består af udviklingsmidler (275 mio. kr.), IFU’s midler (250 mio. kr.) samt midler fra institutionelle investorer (foreløbigt 675 mio. kr.). Da Klimainvesteringsfonden kun bidrager med en del af den samlede projektfinansiering i de enkelte projekter, forventes den samlede investering derfor at blive i størrelsesordenen 8 – 9 mia. kr.

Det er forventningen, at Klimainvesteringsfonden kan bidrage til, at mindre og mellemstore danske virksomheder kan få adgang til nye lande og markeder enten direkte eller som underleverandører til større klimaprojekter.

Klimainvesteringsfonden kan investere i projekter, der direkte eller indirekte medvirker til at reducere udledningen af drivhusgasser, og i alle såkaldte DAC-lande.  Geografisk dækker fonden dermed stort set samtlige lande i Latinamerika og Afrika, hovedparten af landene i Asien og nogle få lande i Europa.

IFU, der i samarbejde med dansk erhvervsliv har investeret i 800 projekter i 85 udviklingslande, er fund manager for Klimainvesteringsfonden.

  • Der er med denne aftale mellem regeringen, pensionskasserne, Dansk Vækstkapital og IFU tale om en win-win-win indsats, hvor vi bidrager til vækst og beskæftigelse i udviklingslandene, bekæmper klimaforandringerne og samtidig giver dansk erhvervsliv bedre muligheder på nye og svære markeder. Jeg har store forventninger til dette banebrydende innovative grønne partnerskab. Jeg håber samtidig, at samarbejdsaftalen kan inspirere andre lande til at lave lignende finansieringsmekanismer, siger udviklingsminister Rasmus Helveg Petersen.
  • Jeg er stolt af, at vi i dag kan præsentere en aftale med en række private investorer. Hvis vi skal nå målet om at mobilisere 100 milliarder USD årligt fra 2020, er det helt afgørende, at vi får den private sektor engageret i klimadagsordenen. Med dette initiativ går Danmark forrest i forhold til at støtte grøn omstilling i udviklingslandene, hvilket kan bidrage til at reducere den globale opvarmning og forhåbentlig være en inspiration for andre, siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.
  • Klimainvesteringsfonden er en helt ny type offentligt-privat samarbejde, hvor statslige midler og private pensionsinvesteringer arbejder sammen om at udnytte de kompetencer, som danske virksomheder har på klima- og energiområdet, og hvor der er et stort behov og markedspotentiale i mange udviklingslande.  IFU er en kompetent og erfaren investor, og vi forventer derfor, at Klimainvesteringsfonden vil levere solide afkast til vores medlemmer, og på samme tid bidrage til at danske virksomheder får styrket deres position på de nye vækstmarkeder, siger adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark.
  • PKA har gode erfaringer med at samarbejde med IFU om investeringer i vækstlande, og med partnerne i den nye fond forventer vi derfor at skabe gode resultater. Ved at blive en del af Klimainvesteringsfonden fortsætter PKA det markante fokus på klimainvesteringer, hvor vi både kan være med til at reducere verdens CO2-udslip, styrke dansk erhvervsliv og sikre et godt afkast til vores medlemmer, siger adm. direktør i PKA, Peter Damgaard Jensen.
  • En investering af denne karakter passer godt ind i vores investeringsstrategi for udviklings- og vækstlande, og et samarbejde med IFU er oplagt, fordi IFU er den mest erfarne danske investor, når det gælder direkte investeringer i udviklingslandene, siger Leif Brask-Rasmussen, administrerende direktør i Pædagogernes Pensionskasse.
  • Vi ser Klimainvesteringsfonden som et interessant og relevant bidrag til at mindre og mellemstore danske virksomheder kan lykkes med deres ekspansionsplaner i udviklingslandene, samtidig med at vi som investorer kan få et fornuftigt afkast, siger Lars Nørby Johansen, formand for Dansk Vækstkapital.
  • Vi har i mere end 45 år investeret i projekter, der både har haft en positiv effekt i udviklingslandene og givet danske virksomheder adgang til nye markeder, samtidig med at IFU løbende har genereret overskud. Det forventer vi også at kunne realisere med den nye klimainvesteringsfond, siger Tommy Thomsen, administrerende direktør i IFU.