Nyheder

21. november 2012

NY KLIMAFOND I IFU-REGI

Regeringen har etableret en ny dansk klimafond, der skal udbrede anvendelsen af dansk teknologi på klimaområdet og fremme danske klimainvesteringer i udviklingslande og vækstmarkeder. Den nye klimafond skal administreres af IFU.

Danske virksomheder er førende inden for klimateknologi, og der er et stort potentiale for deres ydelser og produkter globalt. Den position ønsker regeringen at styrke, og derfor er der etableret en klimafond, der skal fremme danske klimainvesteringer i udviklingslande og vækstmarkeder. Klimafonden skal samtidig bidrage til, at der iværksættes klimaindsatser i investeringslandene, som kan begrænse den globale opvarmning.

Den nye klimafond får i første omgang et kapitalindskud fra staten på 100 mio. kr., men ambitionen er, at fonden samlet skal tilføres 500 – 700 mio. kr. inden udgangen af 2013. De resterende midler skal rejses via indskud fra blandt andet IFU og pensionskasser.

En bred vifte af klimainvesteringer

Klimafonden skal investere i klimaprojekter som for eksempel vindparker, opsætning af solceller og biogasanlæg, hvor danske virksomheder leverer udstyr og know-how. Der kan også investeres i energieffektivisering via renovering af elværker eller opgradering af cementfabrikker, ligesom vandingssystemer og klimarobuste afgrøder i landbruget er en mulighed.

Klimafonden kan investere i projekter i alle såkaldte DAC-lande. Det vil sige både i vækstmarkeder som Brasilien, Indien og Kina samt i fattige udviklingslande i Afrika, Asien og Latinamerika.

IFU skal administrere klimafonden

IFU har i samarbejde med dansk erhvervsliv investeret 100 mia. kr. i 85 lande og skal administrere klimafonden. Derved udnyttes IFU’s brede viden om lokale investeringsforhold, og erfaring fra etablering af omkring 1200 selskaber kan indgå i arbejdet med at udvikle nye klimaprojekter.

Klimafonden kan investere direkte i klimaprojekter, der har dansk interesse. Det gælder både mindre projekter og store projekter, hvor klimafonden i forhold til sidstnævnte via sit internationale netværk af fonde og udviklingsbanker kan medvirke til at sammensætte en samlet finansiel pakke til projekterne.

Interesserede virksomheder kan kontakte IFU

Klimafonden skal nu formelt etableres. Men virksomheder, der er interesseret i at høre mere om mulighederne eller allerede har konkrete overvejelser om klimaprojekter i de nævnte lande, kan kontakte IFU’s vicedirektør Torben Huss.