Nyheder

14. september 2020

NY KAPITAL TIL GRØN OMSTILLING I UDVIKLINGSLANDENE

I dag er Danmarks Grønne Fremtidsfond blevet lanceret. Formålet er at bidrage til national og global grøn omstilling ved at sikre investeringer i grønne løsninger og bæredygtig udvikling.

Med Danmarks Grønne Fremtidsfond styrkes Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) med 1 mia. kr. Det skal sikre flere private investeringer i grønne løsninger i udviklingslandene. Det skal bidrage til, at vende finansieringsstrømmene mod omstillingen til lavemission og modstandsdygtighed over for klimaforandringer.

Klimaforandringerne medfører øget risiko for ekstreme vejrbegivenheder som hedebølger, tørkeperioder og oversvømmelser, og ændrede dyrkningsbetingelser. Det skaber udfordringer for fødevareproduktion, byer og infrastruktur, vandressourcer og biodiversitet. Ikke mindst i Afrika. De fattigste befolkningsgrupper og de fattigste lande vil blive hårdest ramt ved et varmere klima. De har samtidig færrest ressourcer til at tilpasse sig forandrede nedbørsmønstre, stigende vandstande og hyppigere naturkatastrofer. Afrika er et af de mest sårbare kontinenter for klimaforandringerne.

IFU vil med den ekstra milliard netop have fokus på den grønne omstilling i Afrika. IFU har allerede gode erfaringer og har indtil videre investeret i mere end 1.150 megawatt sol- og vindenergi i udviklingslande, bl.a. i Kenya og Egypten.

Udviklingsminister Rasmus Prehn glæder sig over, at Danmarks Grønne Fremtidsfond nu er en realitet: ”Jeg har med egne øjne set, hvordan klimaforandringerne har ramt Afrika. Hvordan områder, der i forvejen var udsat for tørke, i dag risikerer ikke at få regn i årevis. Samtidig er det de lande, der har færrest ressourcer at stå i mod med. Men jeg har også set projekter med vandpumper og vandopsamling, der har gjort, at landsbyer nu kan klare sig i længere perioder uden regn. Som betyder, at de kan dyrke jorden og få mad på bordet. Den slags projekter skal vi have flere af. Og med denne aftale sikrer vi, at IFU kan øge investeringerne i grønne løsninger i udviklingslandene. Det er helt afgørende at få også den private sektor med til at levere på de store behov for globale klimaløsninger. IFU skal bane vejen for flere private investorer i Afrikas grønne omstilling”.

”Den ekstra kapital, vi har fået til rådighed, gør at vi kan øge vores bidrag til den grønne omstilling i udviklingslande. Vi oplever stigende efterspørgsel efter flere grønne investeringer, og med vores deltagelse i investeringsprojekterne skabes der grundlag for at mobilisere yderligere kapital fra private investorer.”
Torben Huss, administrerende direktør, IFU.

Baggrund

Etableringen af fonden er en del af 2020 finanslovaftalen mellem Regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet. Staten bidrager med i alt 25 mia. kr. til fonden, som koordineres af Erhvervsministeriet og implementeres af Eksportkreditfonden EKF (med 14 mia. kr.), Vækstfonden (med 4 mia. kr.), Danmarks Grønne Investeringsfond (DGIF med 6 mia. kr.) og Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU med 1 mia. kr.). IFU hører under ministeren for udviklingssamarbejde. IFU’s formål er, at fremme investeringer der understøtter bæredygtig udvikling i udviklingslande. IFU investerede i 2019 1,1 mia. kroner i udviklingslande. Investeringerne giver et afkast som geninvesteres i nye projekter.