Nyheder

10. januar 2002

NY IØ-CHEF I POLEN

IØ (Investeringsfonden for Østlandene) får 15. januar ny chef på regionalkontoret i Polens hovedstad, Warszawa.

Den 36-årige cand. merc. Lisbeth Erlands afløser cand. jur. Max Kruse på posten, hvorfra der er tæt kontakt med de fleste af IØ’s 170 aktive projekter. Alene i Polen er der 70 aktive projekter, og kontoret varetager desuden projekter i Tjekkiet, Slovakiet og Ungarn.

IØ yder rådgivning og risikovillig kapital til danske virksomheders investeringer i Central- og Østeuropa. Fonden blev etableret af staten kort efter Murens fald i 1989.

Lisbeth Erlands kom til IØ i 1991. Da hun primært har arbejdet med Polen, kender hun de fleste af investeringerne – og ikke mindst fra mange ophold i Polen bla. i forbindelse med deltagelse i en række virksomhedsbestyrelser.

Selv om IØ ikke kan deltage i flere nye investeringer i landene, når de kommer med i EU, vil der alligevel være arbejde i nogen tid fremover med at repræsentere IØ i bestyrelserne for de eksisterende projekter. Normalt trækker fonden sig først ud efter 6-8 år, når projektvirksomhederne har opnået den fornødne stabilitet.

Staben på kontoret i Warszawa består foruden chefen af tre polske økonomer og to servicemedarbejdere.

Max Kruse har ledet kontoret siden dets etablering for næsten syv år siden. Han nåede i 2001 at underskrive den investeringsaftale, der bragte fondens samlede investeringer i Polen op over 1 milliard kr. Han vender nu tilbage til hovedkontoret i København.

Nærmere oplysninger kan fås hos
Lisbeth Erlands
på telefon: +48 39 12 23 58