Nyheder

25. februar 2020

NY INVESTERING SKAL REDUCERE MASSIVT TAB AF FØDEVARER I INDIEN

I Indien er manglende lagerfaciliteter årsag til et betydeligt kornspild ved hver høst. Det medvirker til underernæring til trods for, at landet har en tilstrækkelig kornproduktion til at brødføde hele befolkningen. Derfor investerer IFU - via Danish SDG Investment Fund - 95 mio. kr. i Leap India Food & Logistics, som vil opføre 700.000 tons lagerkapacitet til korn. Investeringen kombinerer et attraktivt økonomisk afkast med bæredygtig udvikling.

Det anslås, at ca. 40% af Indiens kornproduktion går tabt hvert år. Kornet opbevares ofte under åben himmel og er derfor ikke beskyttet mod vind og vejr, skadedyr og råd. Manglen på ordentlige lagerforhold er en af de primære årsager til det, som inderne selv kalder ”the paradox of plenty” – en utilstrækkelig kornforsyning til trods for en tilstrækkelig produktion i landet, hvor mere end 190 mio. mennesker fortsat er underernærede.

 200 nye lagerfaciliteter i udbud

Det enorme tab af fødevarer påvirker også den indiske regerings fødevareprogram, hvor en tredjedel af landets kornproduktion opkøbes og fordeles til lavindkomstfamilier til subsidierede priser.

Regeringen har derfor iværksat et storstilet projekt, hvor private virksomheder inviteres til at finansiere, opføre og drifte nye lagerfaciliteter i hele landet. Konkret udbyder det statsejede selskab Food Corporation of India (FCI) opførelsen af mere end 200 moderne lagerterminaler med en samlet kapacitet på 10 mio. tons. Den totale investering forventes at løbe op i mere end 10 mia. kroner.

Investerer 95 mio. kr.

Via Danish SDG Investment Fund har IFU investeret 95 mio. kr. i Leap India Food & Logistics. Selskabet er en af markedslederne på området og har allerede vundet syv udbud fra FCI med en samlet kapacitet på 350.000 tons. Målet for selskabet er 700.000 tons.

– Vores investering i Leap India bidrager til at l effektivisere logistikken i landbruget og reducere kornspildet. Dermed bekæmper vi  også underernæring i Indien, siger Deepa Hingorani, IFU’s Vice President for South Asia, og tilføjer:

– Vi indgår et partnerskab med en stærk lokal virksomhed og en ligesindet investor, og vi har opnået en aftale med et attraktivt forhold mellem afkast og risiko samt et stort impact. Det er et godt match med vores strategi.

Investeringen er foretaget i samarbejde med Neev Fund – en kapitalfond med fokus på infrastruktur og bæredygtig udvikling i Indiens fattigste stater. Fonden har State Bank of India, Indiens største bank, og Storbritanniens udviklingsprogram Department for International Development (DFID) som hovedinvestorer.

– Vi byder IFU velkommen som partner og investor i Leap India. Det styrker vores indsats i forhold til verdensmålene og bidrager til at reducere fattigdom, fordi vi igennem større fødevaresikkerhed i Indien også kan fordoble indkomsten hos landmændene. Investeringen placerer Leap India i førersædet inden for infrastruktur i landbrugssektoren, der er en højvækstsektor i  Indien.

Manav Bansal, CIO for Neev Fund.

Bygger stålsiloer og infrastruktur

Leap India’s første lagerfacilitet kommer i drift senere i år. IFU’s investering skal bidrage til, at Leap India kan vinde yderligere udbud og realisere projekterne.

De enkelte lagerfaciliteter består af moderne stålsiloer og supplerende infrastruktur såsom veje og jernbaner. Siloerne har et sofistikeret monitoreringssystem, der sørger for omhyggelig kvalitetskontrol af det opbevarede korn. Hver facilitet har en kapacitet på 50.000 tons, og driften baseres på en 30-årig lejekontrakt med FCI med garanteret lejebetaling uanset kapacitetsudnyttelse.

– Det er Leap Indias mål at bygge en stor platform af lagerfaciliteter til korn, som kan hjælpe FCI og den private sektor til at effektivisere opbevaring af korn. IFU’s og Neev Fund’s investeringer vil gøre os i stand til at udvide og vækste samtidig med, at vi indgår et tæt samarbejde med stærke udenlandske institutionelle investorer, siger Leap Indias grundlæggere i en fælles udtalelse.

Støtter realisering af verdensmål

Investeringen bidrager blandt andet til realiseringen af FN’s verdensmål 12.3, der sigter på inden 2030 at halvere det globale madspild samt at reducere tab af fødevarer i produktions- og forsyningskæder, herunder tab af afgrøder efter høst

– Denne investering er i overensstemmelse med vores forretningsmodel, hvor vi sigter mod projekter, der har høj udviklingseffekt, bidrager til realisering af verdensmålene og giver et godt afkast til investorerne, siger Deepa Hingorani.