Nyheder

28. juli 2023

NY INVESTERING SKAL FORSYNE FLERE MED SOLENERGI I MEXICO

IFU har investeret 30 millioner US dollars i Bright, som leverer solenergi til boliger og virksomheder i Mexico. Investeringen foretages på vegne af Verdensmålsfonden, som er baseret på kapitalindskud fra store danske pensionsselskaber og private investorer.

I Mexico er omkring 85 procent af elforsyningen baseret på fossile brændstoffer, selvom landet har et af de højeste niveauer af solindstråling i verden. Bright, som er en førende leverandør af solcelleanlæg, har ambitioner om at øge adgangen til vedvarende energi i Mexico ved at tilbyde abonnementsbaserede solenergiløsninger til boliger og lokale virksomheder.  

Bright har installeret mere end 30 megawatt solenergi til 4.700 kunder. Med en ny investering på 30 US millioner dollars fra IFU vil Bright kunne opnå yderligere vækst og levere ren solenergi til endnu flere boliger og virksomheder i Mexico til en overkommelig pris.  

“Bright er en meget professionel virksomhed, og vi er overbeviste om, at teamet er i stand til at tilbyde høj kvalitet og solenergiløsninger til en overkommelig pris til boligejere og virksomheder og dermed understøtte den grønne omstilling i Mexico. Bright er således et perfekt match med IFU’s ambition om at tilvejebringe risikovillig kapital, der kan bidrage til at skabe grønne og bæredygtige samfund,” siger Thomas Hougaard, Senior Vice President, Head of Green Energy & Infrastructure i IFU.  

“Mexico har en enestående adgang til at skabe velstand gennem brug af solenergi, og det er nu en international prioritet at udnytte dette potentiale. IFU er en ideel partner, der kan hjælpe med at skalere Mexicos forsyning af solenergi, og denne investering på US 30 millioner dollars i samarbejde med Bright vil sænke omkostningerne ved at levere solenergi gennem Brights lokale installatører og leverandører. Konkret skabes den skala, der er nødvendig for at gennemføre en større automatisering af partnernes arbejdsgange samt lavere kapital- og udstyrsomkostninger.”

Jonah Greenberger, CEO i Bright. 

Tilbyder skræddersyede løsninger
Bright leverer skræddersyede løsninger, der matcher kundernes elforbrug, uden forudbetaling. Hvert trin i processen fra aftaler med kunder og installation af solcellepaneler til overvågning af ydeevne og finansiering styres gennem Brights topmoderne softwaresystem.  

Bright tilbyder solenergiløsninger til konkurrencedygtige priser, der giver kunderne adgang til billig og ren energi. IFU’s investering i Bright er med til at understøtte flere af FN’s verdensmål. Det gælder virksomhedens indsats for ligestilling, øget adgang til vedvarende energi og reduktionen i udledningen af drivhusgasser.  

Fremmer ligestilling
En af IFU’s impact prioriteter er at fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder, når det gælder beskæftigelse samt ledelses- og karrieudvikling. Ud over at øge adgangen til vedvarende energi kvalificerer Bright sig også som en “2X-investering” ved at have omkring 50 % kvindelige medarbejdere. 2X Challenge er et internationalt initiativ, der støtter kvinders deltagelse og forbedrede muligheder på arbejdsmarkedet, hvilket er en af IFU’s hovedprioriteter.  

Fremover har Bright ambitioner om at udvikle og implementere en strategi for ligestilling, der sikrer, at den nuværende personalebalance bevares ved fremtidige rekrutteringer, og at karrieremulighederne for de kvindelige medarbejdere fremmes yderligere.  

Støttet af store danske investorer 
IFU’s investering i Bright sker på vegne af Verdensmålsfonden, som er baseret på kapitalindskud fra store danske pensionsselskaber og private investorer.