Nyheder

22. november 2023

NY INVESTERING PÅ 155 MIO. KRONER BIDRAGER TIL UDVIDELSE AF SUNDHEDSVÆSENET I MAROKKO

For at øge adgangen til billigere sundhedsydelser i Marokko har IFU investeret EUR 21 millioner i ODM, en førende sundhedsudbyder i landet. Investeringen vil tjene et dobbelt formål, der gør det muligt for ODM at udvide sit eksisterende netværk og diversificere sine ydelser og dermed føre Marokkos bredere nationale sundhedsstrategi ud i livet. IFU's investering sker på vegne af Verdensmålsfonden, som er baseret på kapitalindskud fra IFU og store danske pensionsselskaber.

IFU har investeret DKK 155 mio. i Oncologie et Diagnostic du Maroc (ODM), der er en førende udbyder af sundhedsydelser i Marokko,

Investeringen fra IFU skal bidrage til at styrke ODM’s bestræbelser på at forbedre adgangen til og kvaliteten af sundhedsydelser i hele Marokko. Investeringen gør det muligt for ODM både at udvide sit eksisterende netværk og at  diversificere sine ydelser, hvilket vil bidrage til at føre Marokkos bredere nationale sundhedsstrategi ud i livet.

“Vi er glade for at have IFU som vores partner i denne investering. Denne betydelige investering vil sætte os i stand til at fremme vores mission om at levere sundhedsydelser i verdensklasse til den marokkanske befolkning. Vi mener, at vores partnerskab med IFU vil fremme innovation, øge vores rækkevidde og hjælpe os med at opfylde de skiftende behov for sundhedsydelser i vores land.”

Mohamed Elmandjra, ODM’s grundlægger og CEO.

IFU investerer i sundhedsydelser med det formål at øge adgangen til væsentlige sundhedsydelser for flere mennesker, især lavindkomstgrupper. ODM passer ind i denne strategi, da virksomheden leverer ydelser relateret til kræft, som er en sygdom i vækst og hvor der mangler muligheder for behandling. Desuden er investeringen i overensstemmelse med Marokkos plan om at opnå fuld sundhedsdækning ved hjælp af private investeringer i sundhedssektoren, der skal  levere kapacitet og ydelser af høj kvalitet.

ODM’s ambitiøse planer omfatter øget kapacitet inden for det nuværende netværk af faciliteter, der skal sikre, at flere patienter får adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet. Desuden vil midlerne blive afsat til at skabe nye ydelser og initiativer med det formål at udvide ODM’s impact i sundhedssektoren.

“Vi er glade for at understøtte ODM i deres mission om at fremme sundhedsydelser i Marokko. Investeringer er i overensstemmelse med vores formål om at fremme bæredygtig udvikling og forbedre adgangen til billigere sundhedsydelser på vækstmarkeder. Og ODM’s vision, resultater samt ekspertise inden for sundhedssektoren gør dem til en ideel partner for at opnå disse mål.”

Lisbeth Erlands, Senior Vice President i IFU.

Da Marokko fortsat fokuserer på at forbedre sundhedsdækningen og -ydelserne, vil ODM’s strategiske udvidelsesplaner spille en central rolle i opfyldelsen af disse nationale mål. Partnerskabet mellem ODM og IFU er et vigtigt skridt i retning af at skabe en sundere og mere velstående fremtid for befolkningen i Marokko.

IFU’s investering sker på vegne af Verdensmålsfonden, som er baseret på kapitalindskud fra IFU, store danske pensionsselskaber og private investorer.

Om ODM:
ODM blev etableret i 2014 og er en af Marokkos førende sundhedsudbydere. Virksomheden leverer sundhedsydelser af høj kvalitet til sine patienter. Med fokus på ekspertise, innovation og tilgængelighed er ODM den første private sundhedsgruppe i landet, der står i spidsen for at fremme sundhedspleje. ODM’s investorer omfatter Alta Semper Capital, Ashmore Group og Proparco.