Nyheder

31. oktober 2023

NY INVESTERING I UKRAINE BIDRAGER TIL LOKAL PRODUKTION OG UDDANNELSE AF KVINDER

IFU har underskrevet en investeringsaftale, der skal hjælpe den ukrainske virksomhed Seguro-Thyregod LLC med at udvide sin forretning yderligere og understøtte den generelle makroøkonomiske udvikling i det krigshærgede land. Et tilskud fra IFU skal medfinansiere virksomhedens indsats for at rekruttere og uddanne kvindelige medarbejdere, som kan erstatte personale, der er blevet indskrevet i hæren.

Ukraine er en landbrugsnation, der producerer og eksporterer en række landbrugsprodukter. Sektoren beskæftiger mange mennesker og har en stor betydning for eksportindtægterne i landets krigshærgede økonomi.

IFU har foretaget en ny investering i Seguro-Thyregod LLC, som er et danskejet datterselskab, der producerer landbrugsudstyr, herunder tipvogne og komponenter til foderfabrikker og biogasanlæg. Seguro-Thyregod LLC producerer til det ukrainske marked såvel som til eksport.

Investeringen er et lån på EUR 1,5 mio., der skal bidrage til, at virksomheden kan øge produktionen af maskiner, som der er høj efterspørgsel på. I dag beskæftiger Seguro-Thyregod LLC 56 medarbejdere, og udvidelsen forventes at tilføre yderligere 20 medarbejdere. Den øgede produktion vil have en positiv indvirkning på landbrugssektoren og den økonomiske udvikling i Lviv-regionen i det vestlige Ukraine.

“Thyregod LLC har produceret i Ukraine i de sidste fem år og vi har løbende udvidet vores aktiviteter. Med denne låneaftale kan vi fortsætte med at udvide vores aktiviteter i Ukraine i disse vanskelige tider.”

Jakob Hansen, CEO i Thyregod LLC.

Stigning i antallet af kvindelige medarbejdere
Traditionelt er produktion af maskiner et mandsdomineret erhverv. Men efterhånden som flere og flere mænd bliver indskrevet i den ukrainske hær, har virksomheder svært ved at rekruttere det nødvendige antal medarbejdere. IFU yder derfor et tilskud fra IFU’s SMV-støttefacilitet til at finansiere rekrutteringen af kvindelige medarbejdere, som vil blive tilbudt uddannelse som svejsere og maskinoperatører.

“Det er indlysende, at der er behov for at finde erstatning for de mandlige medarbejdere, der er indskrevet i hæren. Derfor er vi glade for at støtte Seguro-Thyregod LLC i deres bestræbelser på at finde og uddanne kvindelige medarbejdere, så virksomheden kan fortsætte og udvikle sin forretning.”

Olexiy Parkhomchuk, Investment Director, Representative Ukraine.

IFU fortsætter med at investere i Ukraine
Historisk set har Ukraine været et vigtigt investeringsland for IFU. Og på trods af den igangværende krig fortsætter IFU med at foretage nye investeringer i landet baseret på yderligere finansiering fra den danske regering.

“Vi føler en stærk forpligtelse til at fortsætte vores investeringer i Ukraine og hjælpe med at opretholde en velfungerende privat sektor, hvilket, trods alle udfordringerne, vil skabe mulighed for at genopbygge landet hurtigere og bedre. Investeringen i Seguro-Thyregod LLC passer godt til vores strategi, og vi ser frem til at fortsætte vores samarbejde med virksomheden fremover,” siger Olexiy Parkhomchuk.