Nyheder

8. juni 2022

NY INVESTERING GIVER SMÅBØNDER I UGANDA ADGANG TIL FINANSIERING

Den finansielle inklusion i Uganda er lav, og næsten en tredjedel af indbyggerne på landet har ingen adgang til finansielle ydelser. En ny investering i aBi Finance vil give småbønder adgang til finansielle ydelser, som gør dem i stand til at øge deres produktion og forbedre deres levevilkår. Investeringen medfinansieres af EU.

I Uganda er landbrugssektoren afgørende for udviklingen, da den står for 70% af beskæftigelsen og 60% af landets eksportindtægter. Men vækstpotentialet forhindres af manglende adgang til finansielle ydelser, ikke mindst for småbønder i landdistrikterne.

For at forbedre adgangen til finansielle ydelser og øge den finansielle inklusion i Uganda etablerede Danida aBi Finance for mere end 12 år siden. aBi Finance yder landbrugsfinansiering via kreditter og lånegarantier til finansielle institutioner.

For at tage aBi Finance til det næste niveau investerer IFU og EU USD 18 mio. i aktiekapital. Investeringen vil øge virksomhedens kapacitet og forventes årligt at skabe yderligere indtægter på USD 4 mio., 900 nye job om året og øge antallet af kunder med 27.000.

”Investeringen i aBi Finance giver gode muligheder for at øge adgangen til finansielle tjenesteydelser for småbønder i landdistrikterne og give flere mulighed for at udvide deres produktion og forbedre deres levevilkår. Men for at skabe en solid business case, som IFU kunne investere i på kommercielle vilkår, var det nødvendigt med koncessionel finansiering. Det har vi sikret ved at investere sammen med EU’s Blended Finance Facilities.”

Anders Frigaard, Senior Investment Manager i IFU.

”Efter mere end 12 års engagement i aBi Finance er vi glade for, at fonden nu kan kommercialiseres yderligere. Det vil gøre aBi Finance langt stærkere. De nye investeringer fra IFU og EU sikrer, at aBi Finance fortsat kan støtte småbønder og landbrugsvirksomheder i Uganda. Denne involvering har været og vil fortsat være meget vigtig for den danske ambassades arbejde,” siger Danmarks ambassadør i Uganda, Nicolaj A. Hejberg Petersen.

Medfinansieret af EU
Der er høj risiko forbundet med at udbyde finansielle ydelser til landmænd i Uganda, og derfor har IFU henvendt sig til EU med henblik på at opnå medfinansiering via EU’s Blended Finance Facilities.

EU’s Blended Finance Facilities blev etableret for at mobilisere finansiering til udvikling af den private sektor gennem forskellige finansielle instrumenter og finansieringsklasser.

”Det glæder EU at gå sammen med IFU om at minimere risikoen ved deres investering i Agricultural Business Initiative (aBi). Vi er overbeviste om, at aBi Finance med denne ekstra kapitaltilførsel vil være i stand til at nå flere småbønder i Uganda med bedre finansielle produkter, som er tilpasset deres behov. Adgang til finansiering vil have en positiv indflydelse på deres små virksomheder og hjælpe mange ud af fattigdom.”

Caroline Adriaensen, European Union Head of Co-operation.

En kommerciel forretning
IFU er den første kommercielle investor i aBi Finance, og målet er at gøre virksomheden til en profitabel forretning, som kan fortsætte med at vokse og have stor indflydelse i Uganda.

”Med tilføjelsen af de nye investeringer har aBi Finance vist, at det er en stærk og professionelt drevet organisation, som kan og fortsat vil tiltrække udenlandske investeringer. Vi er sikre på, at denne investering vil supplere vores hidtidige og fremtidige initiativer til at udvikle en konkurrencedygtig, profitabel og stærk landbrugssektor i Uganda, siger Mona Muguma-Ssebuliba, CEO i aBi.

Agricultural Business Initiative Finance (aBi Finance)
Siden 2010 har aBi Finance Ltd på et bæredygtigt grundlag tilskyndet til vækst blandt aktører i landbrugssektorens værdikæde. Det er gennemført ved at stimulere adgangen til finansiering ved tilvejebringelse af likviditet, minimering af risikoen ved finansiering af landbrug og opbygning af kapacitet hos finansielle aktører til at udbyde finansielle tjenesteydelser til landbrugsvirksomheder. I perioden 2010/2021 har aBi Finance Ltd nået følgende milepæle:

  • udbetalt i alt 1,4 mio. nye lån til en værdi af UGX 3,5 billioner
  • kapitalfondens størrelse (UGX 177 mia.).
  • antal kreditmodtagere (425.000)
  • antal modtagere af landbrugsgarantier (191.000)
  • antal landbrugere, der har adgang til landbrugsforsikring (240.000)

Forud for denne kapitaltilførsel fra IFU og EU havde kapitalfonden en størrelse på over USD 50 mio. (ca. UGX 200 mia.) med et gennemsnitligt afkast på 10%. Fondens midler investeres i kreditlinjer, lånegarantiordninger og faste indskud.