Nyheder

8. marts 2012

NY FOND SKAL INVESTERE I VÆKSTMARKEDER

I et nyt banebrydende privat-offentligt samarbejde vil pensionskasserne PKA og PBU samt IFU - Investeringsfonden for udviklingslande styrke danske virksomheders muligheder for at etablere sig i vækstmarkeder.

Potentialet for dansk erhvervsliv i udviklingslandene er stort, men ofte er det vanskeligt for virksomhederne at fremskaffe risikovillig kapital til investeringer i disse nye vækstmarkeder. Det gælder ikke mindst i den nuværende økonomiske krise. Et nyt samarbejde mellem PKA, PBU – Pædagogernes Pensionskasse og IFU vil nu forbedre danske virksomheders muligheder for at få del i væksten i Asien, Afrika og Latinamerika.

Samarbejdet etableres ved, at PKA og PBU indskyder 500 mio. kr. i en ny fond, IFU Investment Partners, der skal investere aktiekapital i projekter, som danske virksomheder etablerer i samarbejde med IFU. Det betyder, at virksomhederne fremover får adgang til yderligere risikovillig kapital udover de typisk 30 – 40 procent af den samlede finansiering, som IFU kan levere.

Det nye samarbejde er banebrydende, da det er første gang, at pensionskasser går direkte ind og investerer sammen med IFU og danske virksomheder i udviklingslande.

– Hvis dansk erhvervsliv skal have del i fremtidens vækst, er virksomhederne nødt til at være til stede på de nye vækstmarkeder i udviklingslandene. Det samme gælder for pensionskasserne. Med den nye fond er vi derfor både med til at styrke dansk erhvervsliv og sikre et fornuftigt afkast til vores medlemmer, siger Michael Nellemann Pedersen, investeringsdirektør i PKA.

Også fra PBU’s side er der store forventninger til samarbejdet:

– En investering af denne karakter passer godt ind i PBU’s investeringsstrategi for emerging markets og et samarbejde med IFU er oplagt, fordi IFU er den mest erfarne danske investor, når det gælder direkte investeringer i udviklingslandene, siger Leif Brask-Rasmussen, administrerende direktør i PBU

IFU’s formål er at skabe økonomisk og social fremgang i udviklingslandene, og det sikres via kommercielle investeringer sammen med danske virksomheder, der samtidig får adgang til nye vækstmarkeder. IFU bliver fund manager i IFU Investment Partners.

– Jeg er meget tilfreds med det nye samarbejde, som betyder, at IFU i endnu højere grad kan skabe vækst og arbejdspladser i udviklingslandene og samtidig bidrage til, at danske virksomheder kan få fodfæste på nye vækstmarkeder, siger Finn Jønck, administrerende direktør i IFU.

Yderligere kommentarer:

Leif Brask-Rasmussen, administrerende direktør i PBU, tlf. 35 27 28 00

Thomas B Knudsen, pressemedarbejder i PKA, tlf. 26 18 45 73

Finn Jønck, administrerende direktør i IFU, tlf. 33 63 75 00