Nyheder

20. maj 2020

NY FINANSIERING SKAL ØGE IFU’S AKTIVITETER

I 2019 indgik IFU 25 investeringsaftaler for i alt 1,1 milliarder kr. Med ny finansiering via blandt andet Danmarks Grønne Fremtidsfond og Danida kan IFU i de kommende år øge investeringerne i den grønne omstilling i udviklingslandene samt styrke indsatsen i de fattigste lande i Afrika. Som følge af covid-19 har staten ekstraordinært besluttet ikke at udlodde udbytte af IFU’s overskud.

IFU har offentliggjort årsrapporten for 2019. Den viser, at IFU sidste år indgik 25 investeringsaftaler for i alt 1,1 mia. kr. Investeringerne er foretaget indenfor bl.a. vedvarende energi, den finansielle sektor i mikrofinans og banker samt landbrug og fødevarer.

–  I 2019 fortsatte vi vores investeringer i vedvarende energi i udviklingslandene. IFU har nu samlet investeret i mere end 1.150 megawatt sol og vind og har dermed allerede ydet et væsentligt bidrag til den grønne omstilling i både Afrika, Asien, Latinamerika og Ukraine, siger Torben Huss, CEO i IFU.

– Vi fortsatte også vores investeringer i den finansielle sektor, hvor målsætningen er at investere i mikrofinans og banker, der leverer finansiering til mennesker især i landdistrikter, som  har vanskeligt ved at opnå lån til at udvikle deres forretning. Jeg er meget tilfreds med, at vores samlede investeringer i mikrofinans har bidraget til at servicere 25 millioner kunder, hvoraf 20 millioner var kvinder, siger Torben Huss.

IFU får flere penge

I 2019 fik IFU tildelt ny kapital i form af et tilsagn om én milliard kr. via Danmarks Grønne Fremtidsfond samt 200 mio. kr. fra Danida til en særlig indsats i de fattigste og mest skrøbelige lande i Afrika. Den ene milliard kr. er en låneramme, mens de 200 mio. kr. er en kapitalforhøjelse.

– Den ekstra kapital, vi har fået til rådighed, er et vigtigt bidrag til, at vi kan øge vores aktiviteter inden for den grønne omstilling og i højere grad investere i de fattigste lande i Afrika, hvor private investorer er mere tilbageholdende, fordi de kommercielle og økonomiske risici er ekstraordinært høje
Torben Huss, CEO.

Ny sustainability politik er koblet til verdensmålene

IFU har i løbet af året opdateret sin sustainability politik, der nu kobles mere direkte til verdensmålene.  Det gælder for eksempel IFU’s klimapolitik, der sætter en stopper for nye investeringer i energianlæg, der alene er baseret på fossile brændstoffer, og indeholder en målsætning om, at 40 procent af de samlede investeringer i 2030 skal være klimarelaterede.

– Et vigtigt pejlemærke i vores investeringer er at understøtte verdensmålene, og derfor er jeg glad for, at vores sustainability politik nu kobles mere direkte til verdensmålene og dermed sætter større fokus på, at vi bidrager til at nå dem, siger Torben Huss.

Ingen udlodning af udbytte i 2019

IFU’s resultat for 2019 var et overskud på 28 mio. kr.

– Årets resultat var under forventning, men trods alt en væsentlig forbedring sammenlignet med underskuddet for 2018, siger Torben Huss.

På baggrund af årets overskud har IFU’s bestyrelse i overensstemmelse med fondens udbyttepolitik indstillet, at der udbetales et udbytte på 13 mio. kr. til staten. Udviklingsministeren har imidlertid ekstraordinært besluttet ikke at udlodde udbytte, da det giver IFU bedre muligheder for understøtte fondens projektselskaber i forbindelse med covid-19 pandemien.

– Jeg er meget tilfreds med den fælles forståelse, vi har med udviklingsministeren, om, at vi under de nuværende omstændigheder kan anvende årets udbytte til særlige initiativer, der kan understøtte f.eks. beskæftigelse og uddannelse i vores projektselskaber og dermed bidrage til at reducere de negative følger af covid-19 pandemien i udviklingslandene, siger Torben Huss.

IFU Annual Report 2019