Nyheder

7. februar 2020

NY EUROPÆISK AFRIKA-STRATEGI BØR HAVE FOKUS PÅ DEN PRIVATE SEKTOR

Afrika er fortsat ekstremt fattigt og meget langt fra at kunne indfri FN’s verdensmål i 2030. I forbindelse med EU kommissær for internationale partnerskaber, Jutta Urpilainens besøg i Danmark i dag bør drøftelserne om en ny euroæisk Afrika-strategi have fokus på privatsektorinvesteringer.

I dag (fredag den 7. februar) kommer Jutta Urpilainen, EU’s kommissær for internationale partnerskaber, på besøg i Danmark. På dagsordenen er bl.a. diskussion om en ny europæisk strategi for Afrika, og det er der brug for.

På trods af pæn økonomisk vækst i mange afrikanske lande og flere fremskridt i de senere år, er det store kontinent syd for Europa fortsat ekstremt fattigt og meget langt fra at kunne indfri FN’s verdensmål i 2030.

Der er næsten 600 millioner afrikanere, der ikke har adgang til elektricitet. Mere end 250 millioner afrikanere sulter, og omkring 40 procent af indbyggerne i landene syd for Sahara har ikke adgang til rent drikkevand. Dertil kommer, at befolkningstilvæksten i Afrika er stærkt stigende.

Sidstnævnte betyder bl.a., at der hver eneste år kommer omkring 12 millioner ekstra unge afrikanere ud på arbejdsmarkedet. Men da der kun bliver skabt omkring tre millioner nye job årligt, er der stor risiko for at 75 procent af de unge må stille sig bagerst i arbejdsløshedskøen, ligesom sandsynligheden for at flere vil prøve lykken i Europa er stor.

I Europa har vi derfor både en menneskelig, økonomisk og sikkerhedspolitisk interesse i at styrke vores indsats i Afrika.

Ni ud af ti job i den private sektor

I Afrika skabes ni ud af ti nye job i den private sektor. En ny europæisk strategi bør derfor have særligt fokus på at understøtte udviklingen af det private erhvervsliv.

IFU, der har investeret i mere end 1.300 selskaber i over 100 udviklingslande, har i de senere år gennem nye partnerskaber med danske pensionsselskaber etableret flere fonde. Det gælder bl.a. Danish SDG Investment Fund med et samlet kapitaltilsagn på knap fem mia. kr., hvoraf 60 procent er private penge.

De nye partnerskaber gør det muligt at bruge offentlige penge som løftestang til at aktivere private pensionsmidler, der gennem investeringer både kan skabe vækst i Afrika og give et afkast til danske pensionsopsparere. Da IFU kun er en af flere europæiske finansieringsinstitutioner med fokus på udviklingslande, har EU derfor et godt redskab til kraftigt at øge investeringerne i Afrika lige ved hånden.

Øgede investeringer i Afrika kan også komme danske virksomheder til gode, fordi de har verdensledende viden, teknologi og produkter, som der i høj grad er brug for i Afrika.

De fattigste lande bliver forbigået

En særlig udfordring er de fattigste afrikanske lande. Her er der forsvindende få investeringer, fordi  private investorer anser den finansielle, kommercielle og økonomiske risiko for ekstraordinær høj.

Derfor er der behov for særlige initiativer for den gruppe af lande i en ny Afrika-strategi. Den danske regering er på det punkt kommet godt fra start, ved gennem den grønne fremtidsfond at give IFU mulighed for at låne én milliard kr. til nye investeringer i den grønne omstilling i udviklingslande. Derudover har regeringen afsat 200 mio. kr. til investeringer med høj risiko i de fattigste lande i Afrika.

Dermed kan IFU i højere grad gå ind i projekter med høj risiko og bidrage til at udvikle nye projekter og forretningsmodeller, der kan løfte landene. Det kan f.eks. være indenfor vand eller ved at øge investeringerne i vedvarende energi, som vi har gode erfaringer med.

Det er oplagt, at den danske udviklingsminister bringer regeringens nye initiativer med til mødet med EU-kommissæren, fordi hun ved at implementere dem i en ny europæisk Afrika-strategi kan mangedoble indsatsen og dermed bringe hele Afrika tættere på at kunne realisere verdensmålene.

Og den gode historie er, at det ikke udhuler udviklingsbistanden, fordi kommercielle investeringer alt andet lige kommer tilbage med afkast.