Nyheder

6. august 2009

NY BESTYRELSE I IFU OG IØ

Den 1. august 2009 tiltrådte en ny bestyrelse for Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU) og Investeringsfonden for Østlandene (IØ). Den nye bestyrelse er udpeget af regeringen, og der er tale om seks nyudnævnelser og fire genudnævnelser. Seks ud af de ti bestyrelsesmedlemmer er kvinder.

Ny formand for bestyrelsen bliver Michael Rasmussen, der er bankdirektør og medlem af koncerndirektionen i Nordea.

– Jeg er glad for udnævnelsen til formand for fondenes bestyrelse og ser frem til den meget udfordrende opgave, det er at sikre, at vores investeringer på den ene side er til gavn for den økonomiske og sociale fremgang i udviklingslandene og på den anden side både bidrager til en positiv bundlinje for danske virksomheder og samtidig skaber overskud til fondene, siger Michael Rasmussen.

Den øvrige bestyrelse består af følgende personer:

  • Direktør Lars Andersen, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
  • Økonomichef Christina Rasmussen, Toms Gruppen A/S
  • Koncerndirektør Beate Bentzen, Rambøll
  • Koncerndirektør Eva Berneke, TDC
  • Direktør Jens Jørgen Kollerup, Emidan
  • Direktør Lisbeth Scott Reinbacher, LS Flags
  • Afdelingschef Betina Hagerup, Økonomi- og Erhvervsministeriet
  • Centerchef Susan Ulbæk, Udenrigsministeriet
  • Kontorchef Steen Hommel, Danmarks Eksportråd

– Det er en meget kompetent og mangfoldig bestyrelse, vi nu får. Den består både af personer med bred viden og indsigt i dansk erhvervsliv og af personer, der har konkret erfaring med at drive virksomhed i et udviklingsland. Det er jeg sikker på bliver en styrke for investeringsfondene i fremtiden, siger Michael Rasmussen.

– Fondene har i de seneste år oplevet en stigende efterspørgsel fra et bredt udsnit af dansk erhvervsliv. Det skal vi naturligvis holde fast i, men vi skal også løbende arbejde med at udvikle vores indsats blandt andet i Afrika. Der er brug for fondene både som en del af dansk udviklingspolitik og som partner for dansk erhvervsliv, siger Michael Rasmussen.

Yderligere oplysninger: Kommunikationschef i IFU og IØ, Rune Nørgaard, tlf.: 33 63 75 60

København, 6. august 2009

Pressemeddelelse: Ny bestyrelse i IFU og IØ