Nyheder

8. februar 2019

NY BÆREDYGTIGHEDSPOLITIK

IFU’s bestyrelse har godkendt en ny bæredygtighedspolitik for IFU, som erstatter den nuværende fra 2014. Politikken fremhæver FN’s retningslinjer om menneskerettigheder og erhvervsliv og referencer til rammeaftaler og standarder, som er relevante for investeringsvirksomheder.

Den 6. februar 2019 vedtog IFU’s bestyrelse IFU’s nye bæredygtighedspolitik. Der er gjort grundige forberedelser til udarbejdelsen af politikken, som blandt andet har været i offentlig høring. Desuden har IFU’s Sustainability Advisory Board gennemgået dokumentet og givet vigtigt input til politikken.

Den nye bæredygtighedspolitik består af en hovedtekst, som er en vejledning i at håndtere spørgsmål vedrørende miljø, sociale forhold og god selskabsledelse (ESG, Environmental, Social and Governance). Desuden er ESG-krav i forbindelse med forskellige typer af investeringer inkluderet.

Af nye større elementer i politikken kan nævnes en tydeligere tilslutning til FN’s retningslinjer om menneskerettigheder og erhvervsliv samt mere uddybende referencer til vigtige internationale rammeaftaler og standarder, som er relevante for investeringsvirksomheder. Den nye bæredygtighedspolitik fungerer som en overordnet politik i forbindelse med ESG-spørgsmål i IFU-investeringer, og den vil komme til at omfatte de supplerende politikker, som er nævnt nedenfor:

Politikkerne om menneskerettigheder, klima og køn vil blive udarbejdet i første halvdel af 2019. Da bæredygtighedspolitikken indeholder mange nye elementer, vil implementeringen begynde med det samme, og udrulningen vil ske gradvist over en periode. Den omfatter blandt andet nye oplysnings- og internationale rapporteringsforpligtelser, som vil gælde for IFU fra år 2020. IFU’s håndbog om bæredygtige investeringer, som kan findes under publikationer her på hjemmesiden, vil også blive opdateret med de seneste krav, og en opdateret udgave vil blive udgivet hurtigst muligt.

Du kan downloade IFU’s nye bæredygtighedspolitik her.