Nyheder

2. september 2014

MØD IFU PÅ STOR LANDBRUGSKONFERENCE

Den 23. september afholdes konferencen Feeding the Future på Vestermølle i Skanderborg. IFU deltager med et indlæg om det globale behov for fødevarer og giver bud på, hvordan Danmark kan bidrage til at løse fremtidens udfordringer.

Investment director Max Kruse fra IFU er en af mange indlægsholdere, når Det Kongelige Danske Landshusholdningsselskab og Yara Danmark Gødning den 23. september afholder en stor konference om de globale udfordringer indenfor landbrug og fødevareproduktion.

Formålet er at sætte fokus på den hurtigt voksende globale befolkning og de konsekvenser, væksten har, når det gælder efterspørgslen på fødevarer.

På konferencen kan man også høre indlæg fra Ditlev Engel, formand for tænketanken Big Future 2025, Asger Aamund, direktør og debattør og Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer.

Ny landbrugsfond
IFU har flere års erfaring med landbrugsinvesteringer i både Øst- og Centraleuropa samt i udviklingslande i Afrika og Asien. Max Kruse vil bl.a. fortælle om IFU’s erfaringer fra disse investeringer og samtidig orientere om arbejdet med en ny landbrugsfond, der skal hjælpe danske landmænd, virksomheder og investorer ud på nye markeder.

Læs mere
Er du interesseret i at læse mere eller tilmelde dig konferencen, så klik her.