Nyheder

3. september 2018

MØD IFU PÅ AFRICA BUSINESS FORUM 2018

Africa Business Forum 2018, der arrangeres af Landbrug og Fødevarer, sætter fokus på den store efterspørgsel efter fødevarer i Afrika og potentialet for dansk erhvervsliv. IFU fortæller om danske virksomheders mulighed for rådgivning og risikovillig kapital, hvis de ønsker at engagere sig på de afrikanske markeder.

Afrika har et kronisk underskud af fødevarer. Den stigende befolkningstilvækst og den voksende middelklasse accelererer efterspørgslen yderligere. Der er derfor et stort behov for at øge og modernisere produktionen af fødevarer i hele værdikæden.

Danske virksomheder indenfor landbrug og fødevarer har mange af de kompetencer og den teknologi, som Afrika har behov for. Men der er fortsat for få, som er engageret på de afrikanske markeder.  Africa Business Forum 2018, der afholdes den 4. september, sætter derfor fokus på, hvordan danske virksomheder arbejder i Afrika og bidrager til at indfri FN’s verdensmål. Det gælder bl.a. Novozymes, Cimbria, Niras og Mærsk Line.

IFU kan hjælpe med rådgivning og risikovillig kapital  

IFU har erfaring fra mere end 250 investeringer i Afrika, hvoraf en stor del er relaterede til landbrugs- og fødevaresektoren. Derudover har fonden bl.a. via fire regionale kontorer på kontinentet et bredt netværk og en god indsigt i den lokale og regionale erhvervsudvikling.

– Afrika er et spændende kontinent, der rummer mange muligheder for danske virksomheder. Men der er også mange faldgruber og en relativ stor risiko, som man skal være godt forberedt på, og her kan vi bidrage med den nødvendige sparring, ligesom vi kan være med til at tage en del af den finansielle risiko, siger Otto Vinter Christensen, der er VP for Agribusiness i IFU.

Ny verdensmålsfond til større investeringer

I juni lancerede IFU sammen med en række pensionsselskaber Danish SDG Investment Fund, der skal bidrage til at realisere FN’s 17 verdensmål. Det foreløbige kapitaltilsagn er på 4,1 mia. kr.

Et af fondens fokusområder er landbrug- og fødevaresektoren, hvor investeringer bl.a. i Afrika skal understøtte verdensmål 2, der handler om at stoppe sult frem mod 2030.

– Med den nye verdensmålsfond har vi fået styrket vores muligheder for at investere i flere og større projekter, hvor vi i samarbejde med danske virksomheder kan gøre en positiv forskel bl.a. i Afrika, siger Otto Vinther Christensen.