Nyheder

1. juni 2004

MINIKRONIK FRA ERHVERVSBLADET 01.06.2004: FÅ FODEN INDENFOR VESTKINA

Danske virksomheder kan komme et skridt foran konkurrenterne i Kina ved at investere i den vestlige del af landet.

Af Hong Jiang, IFU Beijing

Overalt tales der om ‘investeringseventyret i Kina’ for tiden. Danske og andre udenlandske virksomheder interesserer sig for dette marked som aldrig før – og med god grund. Siden Kina så småt begyndte at åbne dørene for udenlandske investorer sidst i 70’erne, har markedet og landet udviklet sig i rivende fart og med en enorm økonomisk succes.

Hidtil har udenlandske investorer hovedsageligt koncentreret deres geografiske interesse om kystområderne i det østlige Kina. Det er oplagte steder at placere virksomheder, som producerer varer til Europa, fordi varerne her kan udskibes hurtigt og nemt. I takt med at kinesernes købekraft er steget, er mange virksomheder imidlertid også begyndt at interessere sig for produktion til det kinesiske hjemmemarked, hvor mere end 100 millioner kinesere i dag har en købekraft, der svarer til den europæiske. Mulighederne er således store i Østkina, og måske er det én af grundene til, at det vestlige Kina ofte bliver overset.

I Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene, IFU, har vi inden for de sidste par år konstateret en række nye muligheder for investeringer i det vestlige Kina. De kinesiske myndigheder har valgt at prioritere udviklingen af Vestkina meget højt og har derfor indført en række fordele for udenlandske investorer, blandt andet attraktive skatteregler, mens man også er langt fremme med planer om udbygning af infrastrukturen.

Ud over de fordele, som myndighederne giver, kan investeringer i det vestlige Kina også være attraktive af andre grunde: Produktionsomkostningerne i de store byer ved kysten er noget højere end inde i landet, der er mangel på el-ressourcer, og konkurrencen er efterhånden også blevet hård i industricentrene. Nogle virksomheder vil derfor med fordel kunne skabe sig et ‘foothole’ i Vestkina og komme ind på markedet ad dén vej.

IFU har allerede flere danske samarbejdspartnere i Vestkina, der er kommet ind på markedet med stor succes. En af dem er Kartoffelmelcentralen (KMC). 20.000 kinesiske landmænd leverer i dag kartofler til Huhhot Hua Ou Starch i det indre Mongoliet, som er et joint venture med bl.a. KMC og IFU som partnere.

Selvom dette projekt er en stor succes, så siger det sig selv, at det ikke er ukompliceret at få fodfæste på så nyt et marked. Der findes særlige forhold, der gør nogle investeringer mere attraktive end andre, ikke mindst på grund af den fortsat meget begrænsede infrastruktur. Oplagte investeringsmuligheder ses derfor fortrinsvis inden for mejeri- og landbrugssektoren samt den fødevareindustri, der kan følge heraf.

Uanset hvilke projekter man har planer om, så kræver det et grundigt forarbejde. Her kan gode rådgivere med kendskab til den lokale lovgivning samt et netværk, der letter kontakten til myndighederne, være en stor hjælp.

I IFU har vi næsten tyve års erfaring med investeringer i Kina. Siden 1987 har vi deltaget i 53 små og store projekter i landet og bidraget med både rådgivning og finansiering. De senere år har vi udvidet vores rådgivningsfaciliterer, så de i dag også omfatter det vestlige Kina. Med rådgivere på hovedkontoret i København, på regionalkontoret i Beijing samt flere lokale rådgivere med særlig erfaring i det vestlige Kina samt et formaliseret samarbejde med den internationale finansieringsinstitution, IFC’s kontor i provinsen Sichuan, er vi derfor godt klædt på til at hjælpe nye projekter på vej – også i det vestlige Kina.