Nyheder

5. juli 2007

MILEPÆL FOR DANSKE INVESTERINGER I VERDENS FATTIGE LANDE

Danmarks Internationale Investeringsfonde (IFU, IØ og IFV) har rundet en milepæl, da projekt nummer 1000 netop er blevet underskrevet.

Projektselskabet, Kibotrade Textiles, der blandt andet er ejet af det kendte danske tøjmærke Samsøe & Samsøe, skal producere kvalitets T-shirts til det Europæiske marked i Tanzanias hovedstad, Dar es Salaam. Kibotrade Textiles er et pionerprojekt i den forstand, at der satses på tøjproduktion i Afrika med et særligt fokus på virksomhedens sociale og samfundsmæssige ansvar. IFU, Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene, deltager i projektet med rådgivning samt et lån på 1 million kroner.”

Danmark gør en forskel i ulandene

“1000 projekter i porteføljen betyder, at Danmark har været med til at gøre en seriøs forskel i ulandene. Fondene investerer sammen med danske virksomheder, og det er netop den private sektor, der skal sikre væksten og være med til at løfte verdens fattige lande, både i Asien, Latinamerika og Afrika. Samsøe & Samsøe er et godt eksempel på, at også mindre og mellemstore virksomheder i stigende grad tør investere i Afrika,” siger Torben Huss, investeringschef i fondene.

Samsøe & Samsøe har blandt andet valgt at placere produktionen i Afrika for at differentiere produktet i forhold til produkterne fra Asien. Størstedelen af produktionen skal eksporteres tilbage til de europæiske markeder, men en mindre del skal også afsættes på de lokale markeder. Hidtil har produktionen af virksomhedens tøj foregået hos producenter i Indien, Kina og Østeuropa, men nu har man valgt også at satse på selv at producere tøjet.

Styrket fokus på nye lande

IFU, som investerer i ulande, har gennem de seneste år styrket sit fokus på Afrika. Godt en tredjedel af alle nye investeringer i 2006 lå i Afrika, og IFU har også valgt at åbne nyt regionskontor i Nairobi.

“Indien og Kina har på grund af den billige arbejdskraft og sine store hjemmemarkeder traditionelt været interessante for danske virksomheder og er det stadig. Men vi kan se at virksomhederne er begyndt også at kigge andre veje. Bl.a. ser vi, at flere afrikanske stater tiltrækker danske virksomheder, blandt andet Tanzania hvor Samsøe & Samsøe har etableret sig, men også lande som Kenya, Ghana, Nigeria, Sydafrika og Egypten bliver de nye hotspots for investeringer,” siger Torben Huss.

Læs mere om fondenes portefølje på http://www.ifu.dk/Menu/Activities/FundsInvestments

Kontakt:

IFU: Afdelingschef Torben Huss, telefon 3363 7540

Kibotrade Textiles: Direktør Ivar Rosenkrantz, telefon +255 755 800 428

Kort præsentation af IFU, IFV og IØ

IFU (Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene) og IØ (Investeringsfonden for Østlandene) har gennem henholdsvis 40 og 18 år været sparringpartnere for danske virksomheder, der har etableret projektselskaber i verdens fattige lande og visse østeuropæiske lande under udvikling. Fondene yder rådgivning og deltager finansielt i projektselskaberne på markedsvilkår i form af lån, garantier og aktiekapital. IFV (Investeringsfonden for Vækstmarkeder) er under afvikling. IFV investerede primært i vækstmarkeder i perioden 1996-2004, men foretager ikke nye investeringer.

Formål

Formålet med investeringerne er at stimulere den økonomiske udvikling i verdens fattige lande. IFU går derfor kun ind i et projektselskab, hvis det samtidig vurderes, at investeringen får en blivende positiv effekt for udviklingen i værtslandet.

Sammen med de danske partnere arbejder fondene for, at der bliver lagt langtidsholdbare planer for, hvordan virksomhederne kan leve op til både værtslandets lovgivning og internationale standarder for blandt andet miljø og menneskerettigheder. Når de grundlæggende betingelser er opfyldt, skeler fondene ikke til størrelsen af danske selskaber, hvilket betyder at IFU’s partnere tæller alt fra helt små virksomheder med et par ansatte til store virksomheder som Carlsberg, Vestas og FL Smidth.

Hvor og hvordan opererer IFU og IØ

IFU opererer med enkelte undtagelser i lande, der har en gennemsnitlig årlig indkomst pr indbygger under 2.772 US$ om året, mens IØ nu kun foretager nye investeringer i Rusland, Ukraine og Hviderusland.

Grænsen for Investeringen i et enkelt projektselskab er normalt 50 mio. kroner. Sammenlagt investerer IFU og IØ årligt mellem 600 og 700 mio. kroner i gennemsnitligt 40 til 50 projektselskaber.

Fondene er i praksis selvfinansierende. I 2006 havde de samlet et rekordstort overskud på 1,1 milliard kroner