Nyheder

18. juni 2009

MERKUR UDVIKLINGSLÅN ER EN REALITET

Merkur Udviklingslån A/S, der er en ny dansk lånefacilitet for små og mellemstore virksomheder i udviklingslandene, har nået en aktietegning for 15 millioner kr. og er dermed en realitet. IFU har investeret 7,5 millioner kr. i selskabet.

Siden midten af februar har 172 aktionærer tegnet aktier for 7 millioner kr. i Merkur Udviklingslån A/S. Dertil kommer 500.000 kr. fra Merkur Andelskasse og 7,5 millioner kr. fra Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU). Den samlede aktiekapital har dermed rundet de 15 millioner kr. der var målet og dermed er der skabt en ny lånemulighed for små og mellemstore virksomheder samt kooperativer i udviklingslandene.

– Kapitaltegningen var den første store udfordring for Merkur Udviklingslån, ikke mindst fordi finanskrisen har lagt en dæmper på investeringslysten hos mange. Derfor er det ekstra opmuntrende, at det er lykkedes at samle kapitalen. Nu går vi i gang med at se på de første låneprojekter,” siger Merkur Andelskasses direktør Lars Pehrson, der også står i spidsen for Merkur Udviklingslån.

– Der har indtil nu været et stort fokus på mikrolån til enkeltpersoner, der vil starte deres egen virksomhed. Men samtidig er der et stort udækket behov for lån til at fremme de lidt større virksomheder og kooperativer, som arbejder for en bæredygtig udvikling – et behov som også regeringens Afrika-kommission har peget på,” siger Per-Henning Wiesinger, Senior investment manager i IFU og bestyrelsesmedlem i Merkur Udviklingslån.

Fremme af lokal og bæredygtig udvikling
Formålet med Merkur Udviklingslån A/S er at fremme såvel økonomisk udvikling som bæredygtighed i udviklingslande. Udlånsprojekterne skal være certificerede inden for økologisk og biodynamisk jordbrug, fair trade eller bæredygtig skovbrug for at kunne opnå et lån fra Merkur Udviklingslån.

Den typiske lånestørrelse vil være 300.000 – 500.000 kroner, og Merkur Udviklingslån understøtter dermed initiativer, som har vokset sig større og har brug for mere kapital, end mikrofinansinstitutterne kan tilbyde.

Det er også hensigten, at investorerne skal have et rimeligt afkast. Selskabets målsætning er et afkast i størrelsesordenen fem til seks procent p.a., når låneporteføljen er opbygget efter en periode på tre år. De fleste af aktionærerne er privatpersoner fra Danmark, men der er også enkelte institutioner og udenlandske investorer iblandt.

En følgegruppe af danske udviklingsorganisationer er tilknyttet Merkur Udviklingslån A/S for at udnytte den danske ulandsekspertise.

Inge-Lis Dissing, bestyrelsesmedlem i Merkur Udviklingslån og gennem mange år konsulent for virksomheder og økologiske jordbrugere i Afrika, ser lånekapital for mindre virksomheder som præcist det, der er brug for mange steder i udviklingslandene.

– Jeg har selv sammen med en virksomhed i Uganda set et lånetilbud fra stedlig bank, som lød på 46 procent rente p.a., afvikling over 1 år, startende allerede efter én måned – dvs. reelt en umulig finansiering,” siger Inge-Lis Dissing.

Fakta om Merkur Udviklingslån A/S:
Merkur Udviklingslån A/S er blevet stiftet i et samarbejde mellem andelskassen Merkur og Industrialiseringsfonden for Udviklingslande (IFU). Merkur Udviklingslån A/S har rejst en kapital på i alt 15 millioner kroner. Kapitalen skal bruges til lån til små og mellemstore virksomheder og kooperativer i ulande. Udlånsprojekterne skal være certificerede inden for økologisk og biodynamisk jordbrug, fair trade eller bæredygtig skovbrug for at kunne opnå et lån fra lånefonden.

Læs mere
Merkurbanks pressemeddelelse om Merkur Udviklingslån
Merkurbanks hjemmeside
www.ifu.dk

Yderligere information:
Direktør Lars Pehrson, Merkur Udviklingslån A/S, tlf. 2081 2735 / 6265 6700 eller pehrson@merkurbank.dk
Senior Investment Manager Per-Henning Wiesinger, IFU, tlf. 3363 7500 eller phw@ifu.dk