Nyheder

7. november 2018

MENNESKERETTIGHEDSVÆRKTØJ GIVER FREMSKRIDT I ZAMBIA

Højere produktivitet, øget ligestilling og færre sygedage. Zambiske virksomheder oplever markante fremskridt efter at have anvendt nyt menneskerettighedsbaseret værktøj.

Et nyt menneskerettighedsbaseret værktøj kan hjælpe virksomheder med at finde bæredygtige løsninger på eksempelvis manglende adgang til rent drikkevand, transport, medicin og lægehjælp. Værktøjet er udviklet af Institut for Menneskerettigheder i samarbejde med investeringsvirksomheden Kukula Capital, der er baseret i Zambia. Det giver virksomheder i udviklingslande i Afrika og andre dele af verden mulighed for at forbedre forholdene for deres ansatte og deres familier og dermed også øge de ansattes loyalitet og motivation og hermed virksomhedens produktivitet og overskud.

Fungerer online

Værktøjet, som er navngivet social impact tool, fungerer online og guider virksomheder til at identificere, kortlægge og analysere problemstillinger for deres medarbejdere. På den baggrund kan de udvikle bæredygtige menneskerettighedsbaserede løsninger, der både styrker medarbejdernes rettigheder og levevilkår og virksomhedens omsætning

En række zambiske virksomheder, der har deltaget i udviklingen af værktøjet, har på kort tid gennemført markante forbedringer. Ved at bruge værktøjet har de udviklet løsninger, som eksempelvis har resulteret i øget adgang til lægehjælp og indkøb af cykler til de ansatte. Forbedringerne har ført til øget motivation og støre loyalitet overfor arbejdspladsen blandt de ansatte, hvilket konkret udmønter sig i færre sygedage, øget ligestilling og arbejdsglæde, og en række andre faktorer, der styrker virksomheders produktivitet.

IFU: Værktøjet kan bruges i hele verden

IFU har investeret i Kukula Capital og deltaget i styregruppen, der har fulgt udviklingen af værktøjet tæt.

– Jeg er overbevist om, at værktøjet kan gavne mange flere virksomheder, ikke alene i Afrika men i udviklingslande over hele verden. For at kunne bidrage til opfyldelsen af FN’s verdensmål og overholde menneskerettighederne har især mindre og mellemstore virksomheder brug for netop sådan et værktøj,” siger Birgitte Bang Nielsen, Sustainability Director i IFU.

Social impact toolkit er tilgængeligt her