Nyheder

3. juni 2024

LARS BO BERTRAM TILTRÆDER SOM NY ADMINISTRERENDE DIREKTØR I IFU

Lars Bo vil fremover stå i spidsen for en direktion, der også består af Søren Peter Andreasen, Deputy CEO, og Lars Krogsgaard, CIO.

Lars Bo Bertram er i dag tiltrådt som administrerende direktør i IFU. Han vil fremover stå i spidsen for en direktion, der også består af Søren Peter Andreasen, Deputy CEO, og Lars Krogsgaard, CIO.

”Jeg er utrolig glad for at begynde som administrerede direktør for IFU. Fonden spiller en helt særlig rolle i den danske finansielle sektor med sit fokus på kommercielle investeringer, der fremmer en mere bæredygtig verden. Jeg glæder mig til at bringe mine erfaringer i spil i en virksomhed, der gør en stor forskel og er anerkendt for stærke kompetencer indenfor sit felt.”

Lars Bo Bertram, CEO of IFU.

Baseret på IFU’s arbejde og resultater i de senere år, har regeringen besluttet at mere end fordoble IFU’s kapitalgrundlag fra de nuværende 15 mia. kr. til forventeligt omkring 35 mia. kr. i 2030. Det sker både gennem øget kapitalindskud, adgang til lånefinansiering i Nationalbanken og en verdensmålsfond II, der forventes etableret i samarbejde med danske pensionsselskaber og private investorer.

”IFU står overfor en utrolig spændende fremtid, hvor der bliver endnu bedre mulighed for at bidrage til grøn omstilling og en mere retfærdig samfundsudvikling i udviklingslandene. Det er en meget spændende udfordring, og der er i høj grad brug for, at Danmark gør en ekstraordinær indsats i en tid med klimakrise, øgede geopolitiske spændinger og krig i Ukraine,” siger Lars Bo Bertram.

En ny verdensmålsfond II
Verdensmålsfonden på knap 5 mia. kr., der i 2018 blev etableret i et banebrydende samarbejde mellem IFU og flere store danske pensionsselskaber samt private investorer, er nu fuldt investeret. Og IFU har igangsat arbejdet med at rejse en verdensmålsfond II.

”Verdensmålsfonden har vist sin værdi og har bl.a. bidraget til, at 1,2 millioner mennesker fortrinsvis i Afrika har kunnet få sundhedsbehandling i 2023. Samtidig er fonden godt på vej til at give et fornuftigt afkast til investorerne og dermed de danskere, der sparer op til pension. Jeg ser frem til det videre arbejde og at forsætte dialogen med danske pensionsselskaber og private investorer om at rejse en verdensmålsfond II,” siger Lars Bo Bertram.

Om Lars Bo Bertram

  • Lars Bo Bertram er født i 1962 i København, opvokset i Aarhus og uddannet HD i udenrigshandel (CBS 1990) og AMP (Harvard Business School 2010)
  • Administrerende direktør i Bankinvest siden 2015, formand for bestyrelsen i P+, medlem af bestyrelsen i SOS Børnebyerne og tidligere formand for Investering Danmark
  • Tidligere vicedirektør Nykredit (2001-2009) og bankdirektør Nykredit Bank (2009-2014)
  • Gift med Birgitte og bosiddende på Frederiksberg. Parret har sammen tre voksne børn