Nyheder

3. november 2015

KVÆG SOM DRIVKRAFT I ZAMBIA

Efterspørgslen på oksekød i Zambia stiger. Derfor ser den britiskbaserede investeringsfond, SilverStreet Capital, gode muligheder for at skabe en profitabel forretning, der samtidig skal skabe økonomisk fremgang for de lokale kvægavlere.

To timers kørsel nordøst for Livingstone ligger en nybygget dæmning. Én kilometer lang og 19 meter høj rejser dæmningsmuren sig op fra det flade, tørre landskab. Det krævede intet mindre end 40.000 vognlæs jord at opføre dæmningen, der har en samlet kapacitet på op til 14 millioner m3 vand.

Udover selve dæmningen er der opført en 11 km lang el-transmissionslinje, der skal sikre strøm til pumpestationen, hvor fire store turbiner via nylagte kunstvandingsrør skal pumpe det opsamlede vand ud til de dyrkede arealer.

– De bedste kvægproducerende områder, som det sydlige Zambia, er generelt mere tørre end andre. Derfor var det vigtig for os at forbedre vandsikkerheden, så vi kan plante græsningsarealer og producere foder til vores kvæg, siger Mark Winwood, General Manager for Silverlands kvægdrift.

Udvikling af værdikæden

Zambias sydlige provins er kendt for områdets kvægdrift. I mange generationer har lokalsamfundene drevet kvæg på den tørre savanne, og nu har den britiskbaserede investeringsfond, SilverStreet Capital, med samme hensigt erhvervet sig en eksisterende privatejet farm via deres Silverlands Fund.

Forretningen er baseret på den stigende efterspørgsel efter oksekød i Zambia og et marked, der i stadig større grad søger kødudskæringer af høj kvalitet.

– Vi ser et stort potentiale og tror på, at vi kan opnå et godt afkast til vores investorer, mens vi på samme tid kan skabe en betydelig social udvikling ved at støtte de små kvægavlere i lokalområdet, siger Mark Winwood.

Silverlands har foretaget store investeringer i nye maskiner, kunstvandingssystemer, veje, administrationsbygninger og boliger til farmens personale samt etablering af nye dyrkningsarealer. Derudover er Silverland i gang med at bygge nye såkaldte feet-lots (foder-stationer), ligesom de vil opføre et moderne slagteri med en årlig kapacitet på 10.000 kreaturer.

Da Silverlands kun vil være i stand til at producere 2.500-3.000 kvæg årligt på deres egen farm, er det planen, at der skal opkøbes kvæg fra de lokale kvægfarmere således at slagteriets kapacitet kan udnyttes.

– Vi er ved at bygge feed-lots og et slagteri, men for at retfærdiggøre sådan en investering, har vi brug for at kunne købe omkring 6.000 – 7.000 kreaturer fra lokale kvægfarmere hvert år. På den måde er vi også med til at skabe et lokalt marked for kvæg, siger Mark Winwood.

Dialog med lokalsamfundet

For at opbygge gode relationer og  forstå hvordan de bedst kan hjælpe med at støtte og forbedre kvægproduktionen i området, har Silverlands team været i dialog med lokalbefolkningen.

En af de største udfordringer, der blev identificeret, var håndteringen af sygdomsrisici, især flåtbårne sygdomme. Kvægavlerne har ikke behandlet deres kvæg mod flåter i 17 år, hvilket har resulteret i en høj dødelighed blandt kvæget samt lave kælvningsrater.

For at finde en bæredygtig løsning på problemet med flåtbårne sygdomme har Silverlands indgået et partnerskab med den zambiske NGO Musika, der ejes af seks zambiske landbrugsrelaterede institutioner, og som til dato har hjulpet over 110.000 små og mindre farmere med at opnå en bedre adgang til markedet.

– Vi fokuserer på at stimulere private investeringer og bistå virksomheder i at være en succes til gavn for både investorerne og for lokalsamfundet, siger Joshua Munkombwe, Operations Director hos Musika.

Etablering af faciliteter til sygdomsbekæmpelse

Silverlands samarbejde med Musika har resulteret i etableringen af flere lokale stationer, der skal hjælpe med at genetablere og udvide sygdomsbeskyttelse ved at spraye eller dyppe kvæget i et middel, der blandt andet dræber flåter. Derudover er der fokus på vaccination af kvæget og uddannelse af de lokale kvægfarmere.

Faciliteterne har vist sig populære, og ca. 6.000 lokale kvægavlere benytter dem på en ugentlig basis. Fem nye stationer sættes i drift inden årets udgang, hvilket vil øge kapaciteten til 12.000 kvæg.

Både Silverland og Musika har støttet etableringen af de nye og genetablerede lokale stationer mens kvægavlerne har bidraget med arbejdskraft. I dag har de lokale overtaget ansvaret for driften og er ansvarlige for opkrævning af betaling for at benytte faciliteterne, mens Silverlands overvåger projektet og yder teknisk støtte bl.a. i form af løn til flere teknikkere, der løbende besøger stationerne.

Margret Chingobe, en af de lokale kvægavlere, har allerede set store forbedringer. Tidligere har hun mistet fire dyr på grund af flåtbårne sygdomme, men det har hun ikke oplevet, siden Silverland og Musika har genetableret de lokale stationer.

– Jeg har ikke mistet et eneste dyr siden jeg begyndte at deltage i programmet og har til gengæld oplevet at min flok nu er vokset med seks dyr, så den samlet er oppe på 29, siger Margret Chingobe, der har en ambition om, at flokken skal vokse til 150.

– Målene for dette program er dels at sænke dødeligheden for kvæget og dels at forbedre kælvningsraterne. Derved øges produktionen af kvæg fra de lokale kvægavlere, hvilket samtidig muliggør, at vi kan øge skalaen for vores forretning. Indtil videre har resultaterne været gode, og flere lokale kvægavlere har set dødeligheden for deres kvæg falde fra over 30 procent til under 1 procent om året, siger Mark Winwood.

Fordele for alle parter

Meget er sket siden Silverlands købte farmen tilbage i december 2012. Der er dog fortsat meget arbejde, der skal gøres, hvis projektets fulde potentiale skal realiseres.

– Udviklingen har hidtil været meget positiv, men vi er nødt til at fortsætte vores bestræbelser på at opbygge et gensidigt og respektfuldt samarbejde med lokalsamfundene, fordi vores forretningsmodel kræver deres partnerskab, siger Mark Winwood.