Nyheder

31. marts 2004

KRONIK FRA ERHVERVSBLADET 31.03.2004: 500 DANSKE VIRKSOMHEDER HAR INVESTERET MED IFU

Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene blev baseret på globalisering lang tid før ordet blev en del af vores moderne bevidsthed.

500 danske virksomheder har investeret med IFU

Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene blev baseret på globalisering lang tid før ordet blev en del af vores moderne bevidsthed.

Af Torben Huss, chef for IFU’s projektudviklingskontor
Tre mindre danske maskinfabrikker fra trekantsområdet ved Vejle gik for nylig sammen om at etablere en fælles stålfabrik i Bangalore i Indien. Som underleverandører til større industrivirksomheder har de tre virksomheder oplevet, hvordan de fleste af deres kunder har planer om at starte produktion i lavtlønslande, og derfor ser de alle udflytning som en nødvendighed, hvis de skal overleve. Men de forventer samtidig, at flytningen af den tunge produktion til Indien vil skabe nye – og måske endda flere – arbejdspladser i Danmark. I erkendelse af, at de hver især føler sig for små til et så stort skridt, som udflytningen trods alt er, har de tre virksomheder fundet sammen i en stærk alliance sammen med IFU.

Danish Steel Partner, som projektselskabet i Indien hedder, er projekt nr. 500, som Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene, IFU, deltager i. Siden 1967 har IFU været med til at fremme udviklingen i de fattigste dele af verden gennem private, direkte investeringer i samarbejde med danske virksomheder. Ved hjælp af finansiel støtte og kvalificeret rådgivning fra fondens egne investeringsrådgivere i Danmark og ved de fem udlandskontorer samt ”advisers” i 18 forskellige lande har IFU gennem mere end tre årtier hjulpet danske virksomheder med at etablere virksomheder indenfor landbrug, industri og servicesektoren.

Alt i alt har IFU gennem årene investeret 5,6 mia. kr. i 500 projekter, der samlet set har udgjort investeringer for mere end 53 mia. kr. De 500 projekter har skabt omkring 85.000 nye arbejdspladser i udviklingslandene. I 2003 havde IFU et rekord stort overskud på 97 mio. kr. Det gode resultat skyldes i overvejende grad fortjeneste ved salg af en række større aktieposter.

Velfungerende og rentable virksomheder er altafgørende for de fattigste landes økonomiske vækst, men også for deres udvikling i bredere forstand. Projektselskaberne tilfører for eksempel ny teknologi, bedre management, virksomhedsetik og større miljøansvar. I IFU lægges der stor vægt på, at partnerne lever op til fondens Code of Conduct, der bygger på internationale konventioner om menneskerettigheder, socialt ansvar, sikkerhed og sundhed. Dertil kommer, at projektvirksomhedernes miljøforhold vurderes en gang om året, ligesom der lægges planer for mulige forbedringer på netop det område.

Men projekterne er ikke kun vigtige for udviklingslandene. Vi ser mange ekspempler på, at det globale udsyn er lige så vigtigt for de danske virksomheder. De tre danske maskinfabrikker bag Danish Steel Partner i Indien – Brdr. Jensens Maskinfabrik i Vejle, Rool Maskinfabrik i Kolding og EC Maskinfabrik i Egtved – er langt fra de eneste mindre virksomheder, der vælger at flytte løntung produktion til udviklingslande i disse år. Og ligesom mange andre lignende virksomheder har de ikke tidligere erfaringer med en sådan omstilling, som de kan trække på.

Her kan IFU hjælpe – ikke bare økonomisk, men også med rådgivning og lokale kontakter. I det konkrete tilfælde med Danish Steel Partner har IFU tegnet en del af aktiekapitalen i projektselskabet. Herudover har IFU i samarbejde med Danmarks Eksportråd hjulpet projektselskabet med at kortlægge mulighederne for produktion i henholdsvis Kina, på Sri Lanka og i Indien og siden via kontorerne i Kina og Indien været med til at knytte lokale kontakter til både myndigheder og mulige leverandører

IFU’s årsberetning for 2003 er netop udkommet og kan rekvireres på tlf.: 33 63 75 00.

Yderligere information om IFU kan fås på IFU’s hjemmeside: www.ifu.dk