Nyheder

16. juni 2005

KOMMENTAR FRA IØ TIL PRESSEMEDDELELSE UDSENDT AF POLSKE MYNDIGHEDER OM PÅSTÅET LUKNING AF NOGLE AF POLDANORS FARME OG OMTALE I DANSKE MEDIER AF DETTE

En polsk miljømyndighed har den 13.06.2005 udsendt en pressemeddelelse hvoraf det fremgår at procedure som kan lede til lukning af bl.a. tre af Poldanors farme fortsætter.

I den forbindelse skal det erindres at det af den føromtalte Carl Bro rapport på side 7 fremgår:

Af de 15 omfattende farme, der indgår i nærværende undersøgelse, skal de 11 ifølge den polske lovgivning have en integreret (IPPC) miljøgodkendelse pr. 1. januar 2005. Status herfor er, at Poldanor i 2004 har indsendt ansøgninger for alle 11 farme, men at myndighederne indtil videre kun har udstedt godkendelse for 4 farme.

Det er således ikke korrekt at de manglende godkendelser ikke var omtalt i Carl Bro rapporten. Carl Bro var bekendt med at 7 farme ikke havde modtaget en IPPC godkendelse og har korrekt gengivet dette i deres rapport. Carl Bro har d. d. overfor IØ bekræftet, at Carl Bro var vidende om de manglende IPPC godkendelser, og at formuleringerne i Carls Bros rapport fra maj 2005 om Poldanor derfor fortsat er korrekte. Rapporten kan læses på www.ioe.dk.

Poldanor har i en pressemeddelelse udsendt den 15. juni 2005 oplyst bl. a.
“Miljøinspektionen har konstateret, at de ovennævnte farme i Vest Pommeren Amt producerer uden de krævede IPPC-godkendelser. Men behandlingen af IPPC-tilladelserne er i fuld gang, og opnåelse af de tilladelser er kun et spørgsmål om tid.”

Af danske medier fremgår det, at der med polske miljømyndigheders pressemeddelelse er fremkommet nye oplysninger, som kaster tvivl om den af IØ Fonden bestilte rapport om Poldanor (en rapport som blev offentliggjort den 10. maj 2005). Som det fremgår af ovenstående, er dette ikke korrekt.

Afslutningsvis skal det erindres, at IØ er ikke længere medejer af Poldanor og yderligere oplysninger om Poldanors aktiviteter kan derfor kun fremskaffes ved direkte henvendelse til Poldanor.

Yderligere oplysninger: Vicedirektør Frank Norman Larsen – 33 63 75 00

København, den 16. juni 2005

Formålet med IØ er at støtte danske investeringer i Østlandene og bistå reformvenlige kræfter i disse lande med at opnå økonomisk vækst og erhvervsmæssig udvikling. Det er tanken at fremme mulighederne for et nærmere økonomisk samarbejde mellem Danmark og Østlandene til gavn for det generelle Øst-Vest-forhold, og for at investeringerne kan komme dansk erhvervsliv og beskæftigelse til gode.