Nyheder

5. juni 2005

KOMMENTAR FRA IØ TIL 3F’S ARTIKEL OM IFU OG IØ’S SAMARBEJDE MED A. P. MØLLER

Ny 3F artikel om A. P. Møllers samarbejde med IFU, IØ og PS programmet fordrejer, forvirrer og forplumrer

3F bringer på sin hjemmeside den 30. maj 2005 en artikel med overskriften “Over en milliard til A. P. Møller”.

Artiklen fremfører en række påstande, som ikke er korrekte:

For det første angives det i overskriften, at A. P. Møller skulle have modtaget “over én milliard skattekroner”.

Dette er ikke korrekt. Alle beløb fra IFU og IØ er investeret på forretningsmæssigt grundlag i virksomheder i hhv. udviklingslande og østlande, og ikke én af disse investeringskroner er gået til firmaet A. P. Møller, således som 3F trods bedrevidende forsøger at fremstille det.

Om de konkrete tal kan følgende oplyses:

  • IFU & IØ har i alt over en periode på 32 år frem til udgangen af 2004 underskrevet investeringsaftaler med 31 selskaber i øst- og u-lande med tilknytning til A. P. Møller-gruppen , med et samlet IFU & IØ investeringsomfang på DKK 927 mio. Til disse investeringsprojekter er der pr. 31.12.2004 i alt udbetalt DKK 554 mio. Fondenes samlede udestående (til anskaffelsespris) pr. 31.12.2004 udgjorde DKK 235 mio. Ofte er A.P.Møller-gruppen blot en blandt flere aktionærer i de pågældende selskaber.
  • IFU & IØ har pr. 31.12.2004 afsluttet deltagelsen i 9 af de 31 selskaber, og på disse investeringer har fondene haft et gennemsnitligt højt og tilfredsstillende afkast. Det er altså direkte misvisende og totalt forkert, når 3F trods bedrevidende insisterer på at fremstille disse investeringer, som om der var tale om skattekrone finansieret gavebistand til danske firmaer.
  • Hertil lægger 3F så – måske for at forvirre – et tilskud på i alt DKK 24 mio til træning og uddannelse i u-landene, som er ydet fra PS programmet, helt uafhængigt af IFU/IØ’s deltalgelse i projektet.

For det andet skriver 3F flere steder, at IFU og IØ yder “økonomisk hjælp” og “store tilskud”. Som 3F meget vel ved, er denne beskrivelse direkte fejlagtig og fordrejet. IFU og IØ deltager som finansiel investor i virksomheder i øst- og u-lande og skaber derved sammen med sine danske og lokale medinvestorer økonomisk vækst, beskæftigelse og fattigdomsreduktion (i udviklings- og østlande) – herunder sammen med selskaber i A. P. Møller-gruppen. Investeringerne sker i form af indskud af aktiekapital og lån. Begge dele investeres på et kommercielt grundlag med villighed til risikodeling i disse ofte vanskelige lande men også med en forventning om et afkast, hvilket fremgår af ovenstående, og hvilket 3F er fuldt vidende om.

Der er således ikke tale om, at fondene har betalt “skattekroner” til A. P. Møller firmaer – eller andre for den sags skyld. Fondene har gennem mere end 35 år sammen med danske firmaer – herunder selskaber i A. P. Møller-gruppen – investeret i, for det meste, rentable projekter i udviklings- og østlande, hvorved der er skabt økonomisk vækst, beskæftigelse og fattigdomsreduktion i disse lande.

Det primære formål med fondenes investeringer inkl. investeringerne i samarbejde med A.P. Møller gruppen er således, som 3F ved, at fremme de fattige landes økonomiske udvikling, et formål som for de fleste projekter er opnået til fulde. Og som en ekstra gevinst har investeringerne været med til at skabe betydelig eksport og beskæftigelse i Danmark, og de har givet fondene et afkast, som kan geninvesteres i andre bl.a. mindre rentable investeringer sammen med små og mellemstore danske virksomheder. Disse forhold er fuldt ud bekendte for 3F, og det er skuffende og må for offentligheden være forvirrende, når 3F fremturer med at give fordrejede, forplumrende og forkerte informationer.