< Tilbage til nyheder

11. maj 2015

KLIMAINVESTERINGSFONDEN INVESTERER MED DEIF I KINA

DEIF, der er en global leverandør af blandt andet styresystemer til vindmøller, har fået godt fat i det kinesiske marked og investerer nu i yderligere vækst sammen med Klimainvesteringsfonden.

Det kinesiske marked for vindenergi er efter nogle år med lav vækst nu igen på vej frem. Den danske virksomhed DEIF, der i en årrække har været etableret med eget setup i Kina, forventer at øge salget fremover, særligt til lokale producenter.

– Vi har store forventninger til det kinesiske marked. Det er verdens største marked og dertil skal lægges den årlige vækst i vindsektoren på omkring 15 procent, så derfor er vi klar til at investere yderligere i Kina, siger Christian Nielsen, direktør i DEIF Wind Power Technology.

Optimerer driften

DEIF udvikler, producerer, sælger og installerer styresystemer til vindmøller og vindmølleparker. Systemerne skal bl.a. sikre, at de enkelte vindmøller producerer optimalt, og at driften af vindparkerne optimeres f.eks. i forhold til at afpasse den leverede mængde energi til el-nettet ved intelligente løsninger. Kina har nogle af verdens største vindmølleparker, og det kræver intelligente integrerede løsninger at styre de meget store effekter.

De grundlæggende komponenter sources fra Danmark, mens udvikling og samling sker i Kina i tæt samarbejde med de lokale producenter og operatører.

– Med flere tusinde vindmøller i Kina er vores produkter et anerkendt brand i Kina, og vi har i de senere år haft succes med at sælge til de lokale vindmøllefabrikanter, der er de dominerende på markedet, ligesom vi har godt fat i operatørerne af vindparkerne. Det skyldes bl.a., at vi leverer skræddersyede løsninger til de enkelte kunder og i høj grad har tilpasset os lokale markedsvilkår, siger Christian Nielsen.

Klimainvesteringsfonden med som investor

Med udvidelsen i Kina udskiller DEIF sine vindaktiviteter i et selvstændigt kinesisk selskab, som Klimainvesteringsfonden køber godt 40 procent af aktierne i. Kapitalindskuddet skal øge selskabets arbejdskapital, da det er forudsætningen for at øge omsætningen i et marked med lange kreditter.

Vi har set, at vi kan få en meget større andel af markedet med vores løsning i Kina, og derfor er vi meget tilfredse med, at Klimainvesteringsfonden vil investere i vores virksomhed, fordi vi får en partner, der både er med til at tage en del af den finansielle risiko og har stor indsigt i og erfaring med at drive virksomhed i Kina, siger Christian Nielsen.

– Klimainvesteringsfondens formål er at investere i kommercielle projekter, der både medvirker til at reducere CO2-udslippet i investeringslandet, og som samtidig kan øge salget af dansk klimateknologi. Investeringen i DEIF er derfor oplagt for os, siger Catherine Isabelle Cax, Investment Director i IFU, der er fund manager for Klimainvesteringsfonden.