< Tilbage til nyheder

23. september 2014

KLIMAINVESTERINGSFONDEN FREMHÆVES VED FN’S KLIMATOPMØDE

På FN’s klimatopmøde præsenterer Danmark Klimainvesteringsfonden (KIF), der er et banebrydende offentlig-privat initiativ, som skal sikre finansiering til klimaprojekter i udviklingslande og vækstmarkeder og samtidig fremme salg af dansk klimateknologi.

På FN’s klimatopmøde i København i december 2009 (COP 15) blev det besluttet, at de udviklede lande skal mobilisere kapital til klimainvesteringer i udviklingslande. Målsætningen er, at der fra 2020 skal mobiliseres 100 milliarder dollar årligt, og at en del af disse midler skal komme fra den private sektor.

Med Klimainvesteringsfonden er Danmark gået foran og har mobiliseret 1,3 mia. kr. i offentlig og privat kapital. De offentlige midler kommer fra staten og IFU, der har bidraget med 525 mio. kr. De private midler på i alt 775 mio. kr. kommer fra PensionDanmark, PKA, Pædagogernes Pensionskasse (PBU), Dansk Vækstkapital og Aage V. Jensen Charity Foundation.

Samlede investeringer på 8 – 9 mia. kr.
Klimainvesteringsfonden bidrager kun med en del af den samlede projektfinansiering i de enkelte projekter. Realiseringen af projekterne forudsætter derfor yderligere finansiering fra andre offentlige og private investorer som f.eks. dansk partner, lokale banker, fonde mv. Den samlede investering forventes derfor at blive i størrelsesordenen 8 – 9 mia. kr.

Fire investeringer godkendt
Klimainvesteringsfonden bidrager med risikovillig kapital og viden til klimaprojekter i udviklingslande og vækstmarkeder i Asien, Afrika, Latinamerika og dele af Europa. Fonden kan bidrage med aktiekapital til danske projekter eller finansiere projekter, der f.eks. anvender dansk teknologi eller know-how.

KIF er administreret af Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU), der i samarbejde med dansk erhvervsliv har deltaget i mere end 1.200 investeringer i over 100 lande.

Indtil nu har Klimainvesteringsfonden godkendt fire investeringer. Det gælder udvikling af bioethanol i Kina, en række solcelleanlæg i Maldiverne, produktion af ventiler i Brasilien og et selskab, der skal udvikle vind- og solparker.

Det er muligt at læse mere om Klimainvesteringsfonden på www.klimainvesteringsfonden.dk