Nyheder

29. januar 2010

KINA FJERNER KRAV OM NATIONAL PRODUKTION AF VINDMØLLER

Kravet om, at 70 procent af en vindmølle, der stilles op i Kina, skal være produceret nationalt, bliver nu fjernet. De kinesiske myndigheder begrunder ændringen med, at især Europa har kritiseret kravet som konkurrenceforvridende. Men fjernelsen er i lige så høj grad et udtryk for, at den kinesiske vindindustri nu er konkurrencedygtig og derfor ikke længere har brug for national beskyttelse, vurderer IFU.

Kina har i flere år stillet krav om, at vindmølleproducenter, der vil deltage i offentlige udbud i Kina, skal kunne levere vindmøller, hvor 70 procent af møllerne er produceret i Kina. 70 procent-reglen er blevet kraftigt kritiseret blandt andet af EU, der betragter den som protektionistisk og konkurrenceforvridende.

De kinesiske myndigheder har nu meddelt, at 70 procent-reglen ophæves. Det er umiddelbart en fordel for danske leverandører og underleverandører i vindmølleindustrien, fordi komponenter produceret i Danmark eller i Europa i højere grad kan indgå i vindmøller, der skal stilles op i Kina. Men IFU vurderer, at den egentlige årsag til, at Kina ophæver 70 procent-reglen, er, at den har tjent sit formål ved at bidrage til opbygning af knowhow og kapacitet i den kinesiske vindindustri.

– Det er naturligvis positivt, at 70 procent-reglen fjernes, men vi gør klogt i ikke at undervurdere kineserne, for de ophæver den ikke blot, fordi EU er kritiske, siger investeringsrådgiver i IFU Catherine Isabelle Cax.

Kineserne kommer

Kina har i de senere år været det hurtigst voksende marked inden for vindindustrien, og derfor har alle store producenter etableret sig i Kina. IFU har i stigende grad rådgivet og investeret med danske underleverandører, der blandt andet på grund af 70 procent-reglen er flyttet med deres kunder og har startet afdelinger i Kina. Det har været forudsætningen for, at de kunne fastholde deres salg og få adgang til det kinesiske marked.

Den nationale kinesiske vindindustri er imidlertid vokset i takt med markedet. Det gælder først og fremmest i Kina, men også på verdensplan spiller den en stigende rolle. Det understreges blandt andet i en aftale, hvor et amerikansk firma og kinesiske Dongfang Turbin Co. for nylig blev enige om, at kineserne skal udvikle og producere 5 MW vindturbiner, der gør dem i stand til at konkurrere på det stærkt voksende offshore marked.

Danske virksomheder til Kina

IFU’s forventning er derfor, at de danske leverandører og underleverandører fremover vil opleve stigende konkurrence. Forudsætningerne er derfor ikke ændret med fjernelsen af 70 procent-reglen. Danske virksomheder vil fortsat have behov for at være til stede i Kina, både for at kunne konkurrere på det store kinesiske marked og for at kunne indgå strategiske aftaler med de kinesiske producenter, der med stor sandsynlighed vil spille en stadig større rolle på det globale marked.

– Ophævelsen af 70 procent-reglen har ikke den store betydning for de danske virksomheder. Hvis de skal klare sig i den stigende konkurrence, er det fortsat nødvendigt for dem også at være i Kina, hvor der er et stort marked, og hvor alle de store producenter er, siger Catherine Isabelle Cax.