Nyheder

16. december 2020

KAPITALFORHØJELSE FØRER TIL 30.000 NYE BÆREDYGTIGE BOLIGER

På vegne af Danish SDG Investment Fund har IFU bidraget med USD 20 millioner til en kapitalforhøjelse i Vinte Viviendas Integrales. Kapitalforhøjelsen medfører, at der i Mexico opføres yderligere 30.000 bæredygtige boliger og integrerede lokalområder, der er målrettet lav- og middelindkomstfamilier, som oplever stor mangel på boliger.

Antallet af nye boliger, der bliver opført i Mexico, er faldende, og boligforholdene for cirka en tredjedel af befolkningen er af ringe standard. En ny kapitalforhøjelse i Vinte vil over de næste fem år tilføje 30.000 bæredygtige boliger, som er målrettet lav- og middelindkomstfamilier, i en række mexicanske stater.

Vinte er en af Mexicos største boligentreprenører. Virksomheden har opført næsten 50.000 nye boliger med integrerede lokalmiljøer i de seneste 18 år. Vinte opfører bæredygtige boliger, hvor der er fokus på at reducere brugen af byggematerialer samt vand- og energiforbrug. Vinte er desuden den første virksomhed, der bygger boliger i Mexico, som er EDGE-certificerede af Verdensbanken.

IFU, som er Danmarks udviklingsfinansieringsinstitution, har ydet 20 millioner USD til kapitalforhøjelsen. Investeringen er foretaget på vegne af Danish SDG Investment Fund, som er et offentligt-privat samarbejde mellem den danske stat og større danske pensionsselskaber.

”Vores mål er at bidrage til en grøn, retfærdig og inkluderende økonomi på tværs af alle investeringer. Investeringen i Vinte er et perfekt match, da virksomheden vil opføre bæredygtige lokalmiljøer med næsten 30.000 nye boliger, skoler og daginstitutioner til lav- og middelindkomstfamilier i Mexico. Vi er glade for at bidrage til denne vækst, at hæve standarden, og vi håber, at Vinte vil blive en inspiration for boligsektoren i Mexico og andre steder,” siger Torben Huss, CEO i IFU.

Arbejder med hele værdikæden

Vinte er en vertikalt integreret bæredygtig ejendomsudvikler, som arbejder med hele værdikæden inden for boliger, fra opkøb af land, urbanisering, design, opførelse og kommercialisering til promovering af fællesskabet i lokalmiljøet. Virksomheden dækker segmentet for førstegangskøbere samt lav- og middelindkomstfamilier i staterne Mexico, Queretaro, Hidalgo, Quintana Roo, Puebla og Nuevo Leon.

”Denne vigtige kapitalforhøjelse bidrager til Vintes vision om at skabe vækst indenfor en forretningsmodel, som arbejder med værdiskabelse og understøtter UN Habitats udviklingsmål. Danish SDG Investment Fund har førsteklasses investorer i form af den danske regering, repræsenteret af IFU, og danske pensionsselskaber. Vi vil nu i samarbejde med denne strategiske fond arbejde videre på at forbedre levevilkårene for mexicanske familier, der investerer i et hjem i Mexico og i Vinte. Investeringer fra danske, tyske og franske impact-fonde skal understøtte vores fortsatte vækst.”

Sergio Leal Aguirre,  Executive President and Chairman of the Board.

Støtter verdensmålene

Kapitalforhøjelsen bidrager især til realiseringen af verdensmål 11.1: at alle sikres adgang til egnede og sikre boliger til en overkommelige pris, og verdensmål 12.2: at opnå en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer.