Nyheder

27. januar 2006

IØ-FONDENS KONFERENCE DEN 27. JANUAR 2006

Om fondenes investeringspolitik og Politik for Corporate Social Responsibility bl.a. i forbindelse med investeringer i svineproduktion.

Fredag den 27. januar holdt IØ-Fonden sammen med European Pig Producers en konference, der satte fokus på svineproduktion i Central- og Østeuropa og den etiske udfordring, der knytter sig til globaliseringen af investeringer og samhandel set i relation til svineproduktionen. Hent programmet her.

Her kan du hente mere information om de forskellige indlæg, der blev holdt på konferencen.

Lars Barfoed
Minister for familie- og forbrugeranliggender

Fru Zarudna
Ambassadør for Ukraine
Hent Natalia Zarudnas indlæg

Sven Riskær
Adm. direktør, IØ-Fonden
Fondenes investeringspolitik og Politik for Corporate Social Responsibility bl.a. i forbindelse med investeringer i svineproduktion.
Hent Sven Riskærs indlæg

Jan Laustsen
Vicedirektør, Landbrugsraadet
Liberaliseringen af den globale samhandel, jf. bl.a. den seneste WTO-aftale i sammenhæng med krav til fødevaresikkerhed og miljø.
Hent Jan Laustsens indlæg

Gitte Gross
Bromatolog, Forbrugerrådet
Moderne forbrugerpolitik i den globaliserede verden.
Hent Gitte Gross’ indlæg

Per Henriksen
Kontorchef, Fødevarestyrelsen
Kontrol og samspil med primærbruget: Kontrol på bedrifterne og hos dyrlægerne af medicinanvendelse.
Hent Per Henriksens indlæg

Christian Wedell-Neergaard (KF)
Formand for Folketingets Miljøudvalg
Kommentar med egne erfaringer i relation til IØ’s projekter

Ole Lund Hansen
Konsulent, DI
Om etik og investeringer: Hvordan Dansk Industri understøtter medlemmernes indsats for at kunne sikre opfyldelse af etiske krav hos samarbejdspartnere i udlandet.
Hent Ole Lund Hansens indlæg

Kent Skaanning
Direktør, Dan-Pig
Derfor flytter danske svineproducenter til Østeuropa. Om moderne svineproduktion i praksis og baggrunden for etablering i Central- og Østeuropa.

Frank Norman Larsen
Vicedirektør, IØ-Fonden
Introduktion til Carl Bro-rapporten og omtale af den planlagte opfølgning.
Hent Frank Norman Larsens indlæg

Tage Siboni
Ansvarlig Information
EU’s regelsæt vedr. veterinær medicin og en sammenligning af den danske implementering og praksis med forholdene i Polen.
Hent Tage Sibonis indlæg