Nyheder

25. april 2019

INVESTERINGSAFTALER FOR 1,5 MIA. KR. ER NY REKORD

I 2018 indgik IFU investeringsaftaler for i alt 1,5 mia. kr., hvilket er det højeste årlige investeringsniveau nogensinde. Derudover etablerede IFU Danish SDG Investment Fund, der med et samlet offentligt-privat kapitaltilsagn på knap fem mia. kr. skal understøtte realiseringen af FN’s verdensmål.

I 2018 indgik IFU 37 investeringsaftaler for i alt 1,5 mia. kr., hvilket er ny investeringsrekord. Mere end en tredjedel svarende til 542 millioner kr. blev investeret i Afrika, mens de resterende investeringer vedrører Asien, Latinamerika og Ukraine.

– Jeg er meget tilfreds med årets investeringer og investeringsniveau. Det følger vores strategi om, at vi gennem stigende investeringer løbende skal øge vores impact i investeringslandene, og målet er at nå et årligt niveau på to mia. kr. i 2021, siger Torben Huss, administrerende direktør i IFU.

Mere end 200.000 mennesker i arbejde

Årets største enkeltinvestering var i Nordic Microfinance Initiative, hvor IFU investerede yderligere 184 mio. kr. Det bringer IFU’s samlede investeringer i mikrofinans op på 550 mio. kr., der bidrager til at servicere mere end 18 millioner klienter med små lån, som anvendes til at udvikle klienternes forretning og forbedre deres levevilkår. 15 millioner af klienterne er kvinder.

IFU’s samlede aktive portefølje var ved årets udgang på godt 200 projektselskaber, der samlet beskæftigede mere end 200.000 mennesker. Heraf godt 90.000 i Asien og knap 70.000 i Afrika. Derudover rapporterede selskaberne i porteføljen lokal selskabsskat for i alt 2,9 mia. kr., hvoraf mere end halvdelen vedrørte Afrika.

Danish SDG Investment Fund på plads

IFU etablerede ved udgangen af 2018 Danish SDG Investment Fund, der skal understøtte realiseringen af FN’s verdensmål gennem kommercielle investeringer i den private sektor i udviklingslande, bl.a. i strategiske sektorer som vedvarende energi, agribusiness, infrastruktur og den finansielle sektor.

Det samlede kapitaltilsagn til Danish SDG Investment Fund er på knap fem mia. kr., og fonden er dermed den største offentlige private fond, IFU hidtil har etableret. 2,9 milliarder kr. svarende til 60 procent af fondens samlede kapitaltilsagn kommer fra ti institutionelle og private investorer, herunder PKA, PensionDanmark, PFA, ATP, JØP/DIP og Pensam.

Investeringer skal skabe impact og afkast

Generelt skaber IFU’s investeringer både positiv impact i investeringslandene og et afkast til investorerne. Men i 2018 realiserede IFU et negativt resultat på 161 millioner kr.

– Over tid har vi i IFU været gode til at generere overskud på vores investeringer, men i 2018 kom vi ud med et negativt resultat. Det er ikke tilfredsstillende, men skyldes primært et stor negativt bidrag fra nogle få større aktiekapitalinvesteringer. Til gengæld fortsatte vores låneportefølje med at bidrage positivt til årets resultat, siger Torben Huss.

IFU’s årsberetning kan læses her.